nieuws

Facultatieve
Sponsors

Het Groninger Landschap realiseert wierdebegraafplaats bij Wierum

11 september 2017


Foto: Arjan Hendriks

In samenwerking met uitvaartverzorger Algemeen Belang uit Groningen realiseert Het Groninger Landschap een kleinschalige begraafplaats op de wierde van Wierum, vlak boven de stad Groningen. De wierdebegraafplaats wordt ruim een hectare groot en komt op het gedeelte van de wierde dat is opgehoogd met grond van elders. Hierdoor blijft de archeologische waarde intact. Het Groninger Landschap blijft eigenaar en beheerder van de wierdebegraafplaats. Algemeen Belang neemt de uitvoerende werkzaamheden rond de begrafenissen voor haar rekening en kan de uitvaarten ook zelf verzorgen.

Op bijna alle wierden ligt van oudsher een begraafplaats. Op de wierde van Wierum werd in de 13e eeuw een kerk gebouwd met daarbij een kerkhof. De oudste grafsteen dateert uit 1679. Ook na afbraak van de kerk in 1829, bleef de begraafplaats aanwezig. Deze bestaande begraafplaats van de hervormde gemeente Dorkwerd heeft ruimtegebrek. Het Groninger Landschap stelt een strook grond beschikbaar voor uitbreiding.

Direct grenzend aan de bestaande begraafplaats ontwikkelt Het Groninger Landschap een wierdebegraafplaats. Vanaf medio 2018 zal deze in gebruik worden genomen. Deze graven worden nooit geruimd: men koopt een eeuwigdurend grafrecht. De opbrengst zal Het Groninger Landschap gebruiken voor beheer en onderhoud van haar natuurgebieden en monumenten.


De wierdebegraafplaats zal als bloemrijk grasland worden beheerd. Omdat er straks geen zware machines meer kunnen rijden, wordt het beheer kleinschaliger. Bloemen en vlinders zullen daarvan profiteren. Na elke begrafenis worden de zoden terug geplaatst. Er mogen alleen zeer bescheiden grafmarkeringen van vergankelijk en duurzaam materiaal geplaatst worden. Ook kan er voor gekozen worden om geen markering aan te brengen.

In Nederland bestaat een maatschappelijke vraag naar andere vormen van begraven dan die op de klassieke begraafplaatsen. Het Groninger Landschap wil ruimte geven aan deze vraag, maar wel op zodanige wijze dat natuur- en landschapswaarden niet worden aangetast. Bovendien moet de locatie voldoen aan alle wettelijke voorschriften die gelden voor begraven. De wierde van Wierum voldoet aan deze voorwaarden.

Reageer op dit artikel

Reacties:


nog geen reacties
Uw reactie op dit artikel

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 - 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE