nieuws

Facultatieve
Sponsors

GUV trots op uitspraak RvS inzake crematorium Etten

15 april 2020


GUV is trots op het feit dat de Raad van State bij alle bezwaren aangeeft dat het betoog niet slaagt. Het geeft aan dat de raad van de gemeente Oude IJsselstreek goed werk gedaan heeft. Van het beoordelen van de locatie tot aan de belangen van de buurtbewoners. De Raad van State geeft aan dat er doordachte en terechte besluiten zijn genomen.

Daar mogen we trots op zijn, aldus Bert van Asselt. “Geen van de bezwaren werd gegrond verklaard. Op alle punten heeft de gemeente Oude IJsselstreek juist gehandeld en dat is nu door de Raad van State bevestigd. We hadden natuurlijk in het overleg met de Gemeente dit ook steeds als uitgangspunt. Zoveel mogelijk met iedereen rekening houden. Helaas werd dat niet door iedereen zo gezien.“

Maatschappelijk belang

De Raad van State geeft in haar besluit letterlijk aan dat “het om een belangrijke maatschappelijke voorziening voor de regio gaat”. Bert van Asselt, vind dat een bevestiging van het gedachtengoed van de GUV. “Wij zijn een organisatie zonder winstoogmerk en hebben als enige doel het verzorgen van waardige uitvaarten tegen zo laag mogelijke kosten. Juist daarom vonden wij het jammer dat we naar de Raad van State moesten. We hadden die hoge kosten liever niet gehad en het geld in ons maatschappelijke werk gestoken.”

Hoe nu verder
Foto: Bert van Asselt

Hoe nu verder

Eerst een omgevingsvergunning aanvragen, aldus Bert van Asselt. “Wij zullen op korte termijn een omgevingsvergunning aanvragen en verder gaan met het realiseren van een crematorium waar de inwoners van de gemeente Oude IJsselstreek en de regio gebruik van kunnen maken. Een kleinschalig crematorium waar het in alle rust afscheid nemen voorop staat. Waar slechts een familie tegelijk aanwezig is en men de tijd krijgt om tijdens een waardige plechtigheid afscheid te nemen van een dierbare.”

Landschappelijke inpassing

De Raad van State heeft ook aandacht gehad voor de landschappelijke inpassing. Zij oordeelt dat de landschappelijke inrichting die in het bestemmingsplan opgenomen is, daar genoeg regels voor stelt.
Bert van Asselt geeft aan dat dit altijd al de intentie is geweest en zij dat ook vanaf het begin duidelijk gemaakt hebben. “GUV heeft in een heel vroeg stadium zelf al aangegeven een in het landschap passend gebouw te willen realiseren. Daarnaast zal er aandacht zijn voor het aankleden met groen van het plan. Dat is in het bestemmingsplan ook vastgelegd omdat wij dat zelf van belang achten.”

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE