nieuws

Facultatieve
Sponsors

GUV stopt samenwerking DELA

23 februari 2023

DELA kan niet langer terecht bij de GUV Crematoria Aalten en Etten of bij Afscheidscentrum Wekking. Dat laat GUV weten in een openbaar bericht op Facebook. Volgens de directie van de GUV staan denk- en werkwijze van GUV en DELA te ver van elkaar af.

Nabestaanden van Dela-verzekerden kunnen wel van de faciliteiten van GUV gebruik maken door voor een andere uitvaartverzorger dan Dela of Dela-gelieerd te kiezen.


Lees hier de toelichting van de GUV-directie

GUV is een uitvaartorganisatie die al sinds 1912 bestaat. GUV is uitvaartverzekeraar die verzekeringen in euro’s aanbied met vrije keuze, uitvaartverzorger in de Achterhoek en heeft twee crematoria en een uitvaartcentrum. Wij hebben een ideologische achtergrond en daaruit vloeit voort hoe wij omgaan met nabestaanden en met overledenen. Wij hebben zeer veel geïnvesteerd in Aalten en de verdere Oost-Achterhoek daar horen o.a. het GUV Crematorium Aalten, het GUV Crematorium Etten en het Afscheidscentrum Wekking in Lichtenvoorde bij. GUV heeft al deze faciliteiten in eerste instantie gerealiseerd voor nabestaanden die voor GUV Uitvaartzorg kiezen. Maar daar is natuurlijk elke ander uitvaartorganisatie welkom die op dezelfde wijze omgaat met nabestaanden en overledenen.

In de afgelopen jaren is steeds vaker en meer gebleken dat Dela een zodanig verschillende denk- en werkwijze heeft dat wij daar niet langer mee kunnen en willen samenwerken. Wij proberen bij alle uitvaarten, of die door GUV geleid wordt of door een collega-organisatie, 150% dienstverlening te bieden. Het is echter gebleken dat bij de samenwerking met de organisatie Dela deze dienstverlening in het gedrang komt. Dit willen wij niet voor nabestaanden en overledenen. Wij kunnen geen details geven omdat dat in zou grijpen in de privacy van nabestaanden en dat zullen wij dus nooit doen.

GUV biedt nabestaanden van Dela verzekerden een oplossing. De mogelijkheid om toch gebruik te maken van de GUV Faciliteiten is dat men een andere onderneming belt dan Dela voor de uitvaartverzorging. Dat kan GUV zijn, maar ook elke andere onderneming in de regio. Bij de verzorging van een uitvaart van een Dela verzekerde die uitgevoerd wordt door een andere organisatie krijgen de nabestaanden een vaste uitkering. En GUV heeft geen invloed op de hoogte van dat bedrag. Het staat op de website van Dela. Dat is nu eenmaal hoe de verzekering van Dela werkt. Daar kan GUV niets aan doen helaas.

De andere optie is dat men de uitvaart wel door Dela laat verzorgen en ook gebruik maakt van het crematorium van Dela in Doetinchem. Die keuze staat iedereen natuurlijk vrij.


Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >