nieuws

Facultatieve
Sponsors

GUV in hoger beroep tegen DELA

20 juni 2023

Eind februari besloot GUV om DELA Uitvaartverzorging niet meer toe te laten op haar locatie. De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat de beëindiging van de samenwerking door GUV niet was toegestaan. Tegen die uitspraak gaat GUV nu in beroep.

Duurovereenkomst?

De voorzieningenrechter heeft beslist dat GUV DELA moet toelaten er sprake zou zijn van een bestendige handelspraktijk die kwalificeert als “duurovereenkomst”. En dat die “duurovereenkomst” niet rechtsgeldig zou zijn opgezegd. Daarom moet GUV volgens de rechter tegen dezelfde voorwaarden toegang blijven verlenen aan DELA Uitvaartverzorging.

In de branche is echter gemeengoed dat een uitvaart in opdracht van de nabestaanden plaatsvindt. En de uitvaartverzorger “slechts” gevolmachtigde is. GUV meent dat alleen daarom al geen sprake is geen bestendige handelspraktijk die kwalificeert als een duurovereenkomst met DELA.

GUV aan handen en voeten gebonden door een niet bestaand contract…

De uitspraak van de rechter legt dus GUV op zich te houden aan een contract dat niet bestaat. GUV weet ook niet hoe zij dat zou moeten doen en wat de inhoud van die duurovereenkomst dan is. Ook DELA kon daar, tot tweemaal toe daarom gevraagd, geen concreet antwoord op geven en komt niet verder dan “Business as usual”.

Er zijn geen klachten?

GUV heeft ook moeite met het feit dat DELA steeds blijft roepen dat er geen klachten zijn: “GUV heeft heeft vele klachten over DELA aangetoond, ook van nabestaanden die niet voor GUV hebben gekozen, om te laten zien dat niet alleen GUV dit meemaakt. En vijf kantjes met klachten die bij de GUV-crematoria plaats hadden. Het verbaasde GUV dan ook dat de rechter oordeelde dat GUV de klachten niet gestaafd zou hebben. En het keurmerk, waar DELA mee schermt, heeft ook GUV gehad, zelfs als eerste van Gelderland. Sterker nog, de heer Van Asselt heeft persoonlijk meegewerkt aan het opstellen van de eisen voor het keurmerk: “Maar dat is alleen maar administratief. Hoe je de uitvaart in de praktijk begeleidt en hoeveel tijd en aandacht er is voor overleg over de wensen van de nabestaanden, en of er ook duidelijk wordt gecommuniceerd, en afspraken worden nagekomen, daar doet het keurmerk niets mee. En dat is het waar het echt om gaat.“

GUV is het dus met de uitspraak niet eens en heeft inmiddels hoger beroep ingesteld.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >