nieuws

Facultatieve
Sponsors

Groenrenovatie begraafplaats Schootmanshof Putten

27 september 2017

De gemeente Putten gaat het groen op de begraafplaats Schootmanshof renoveren. Het doel van de renovatie is het geven van een kwaliteitsimpuls aan de openbare ruimte en het herstellen en versterken van de beeldbepalende boomstructuur.

Op het gedeelte van de begraafplaats achter de aula wordt het groen opnieuw ingedeeld, waarbij de oude bomen worden gerooid, nieuwe bomen worden geplant en taxus- en beukenhagen worden aangeplant. Het rooien van de oude bomen is noodzakelijk, omdat de groeiplaats van deze bomen te krap is. De wortels van de bomen drukken nu al grafmonumenten op en deze overlast wordt alleen maar erger. Door het aanpassen van de boomstructuur komt er een ruimere groeiplaats en wordt overlast door boomwortels in de toekomst voorkomen.

Op het gedeelte links van de aula blijft de indeling hetzelfde, maar worden de bomen van slechte kwaliteit vervangen, de beplanting hersteld en versterkt en worden de bestaande heesterblokken vervangen door taxus- en beukenhagen.

Vaarkamp BV uit Ede voert de werkzaamheden uit. De werkzaamheden starten op dinsdag 3 oktober. In de week van 30 oktober tot 3 november worden de bomen gerooid. Vervolgens worden de nieuwe bomen gepoot en wordt de bestaande beplanting op het gedeelte links van de aula vervangen. De werkzaamheden duren tot april 2018. In het najaar van 2018 worden de nieuwe taxus- en beukenhagen op het gedeelte achter de aula aangeplant.

Bezoekers van de begraafplaats kunnen tijdens de werkzaamheden enige hinder ervaren. Wij proberen dit tot een minimum te beperken. Tijdens begrafenissen worden uiteraard geen werkzaamheden uitgevoerd.

Belangstellenden kunnen het ontwerp inzien op www.putten.nl/groenrenovatie. Tijdens de werkzaamheden is een medewerker van Vaarkamp bij de begraafplaats aanwezig. Belangstellenden kunnen bij hem terecht met vragen.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >