nieuws

Facultatieve
Sponsors

GroenLinks: Geef vader bevallingsverlof na overlijden moeder

16 februari 2009

GroenLinks wil dat minister Donner van Sociale Zaken zo snel mogelijk regelt dat vaders recht krijgen op bevallingsverlof zodra hun partner tijdens of vlak na de bevalling komt te overlijden.

Een man wiens partner is overleden als gevolg van complicaties bij de bevalling, sommeer je niet na twee weken weer aan het werk te gaan. Ook de meeste werkgevers zullen het daar mee eens zijn. Helaas geldt dat niet voor alle werkgevers, zo bleek onlangs in een concreet geval. Daarom wil GroenLinks Kamerlid Ineke van Gent dat het in Nederland wettelijk wordt geregeld dat het bevallingsverlof van moeders overgaat op de vader als de moeder tijdens of vlak na de bevalling is overleden of als de moeder door ernstige complicaties langer dan zeven dagen in het ziekenhuis moet liggen. De minister kan daarvoor zijn licht opsteken in Belgiƫ, waar ze een dergelijke regeling hebben.

Ineke van Gent

Schriftelijke vragen van het lid Van Gent (GroenLinks) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de overdracht van bevallingsverlof bij het overlijden van de moeder (ingezonden 13 februari 2009)


1. Hebt u kennisgenomen van het artikel Bevallingsverlof moet bij overlijden moeder naar vader van Saskia Montebovi, Irene Wilthagen en Ton Wilthagen?


2. Klopt het dat een vader wiens partner als gevolg van complicaties bij de bevalling overleden is, na twee weken door de werkgever gesommeerd kan worden weer aan het werk te gaan? Hoe beoordeelt u die situatie?


3. Bent u met mij van mening dat we wettelijk moeten regelen dat vaders in die situatie recht krijgen op het bevallingsverlof van moeder, omdat dat in het belang is van vader en kind? Zo nee, waarom niet?


4. Bent u bereid de regelgeving naar Belgisch voorbeeld aan te passen zodat vaders ook in Nederland recht krijgen op het bevallingsverlof van moeder indien zij is overleden of indien zij na de bevalling langer dan zeven dagen in het ziekenhuis moet blijven? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wanneer kan de Kamer uw voorstel tegemoet zien?

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE