Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Groeiende belangstelling voor palliatieve zorg

donderdag 11 juni 2004

Als gevolgvan de recente discussie over euthanasie en terminale sedatie lijkt er ook meer aandacht te komen voor palliatieve zorg, de zorg voor zieke mensen als genezing niet meer mogelijk.
Door de toenemende vergrijzing zal palliatieve zorg nog een hot item worden. Daarom alvast een kleine uitwijding over deze bijzondere tak van de gezondheidheidszorg.

Definitie Wereldgezondheidsorganisatie (World Health Organisation, WHO)
Palliatieve zorg is de actieve, totale zorg voor patiënten op het moment dat hun ziekte niet meer te genezen is. Pijnbeheersing, en de bestrijding van andere lichamelijke klachten, is net zo belangrijk als de aandacht voor psychologische, sociale en spirituele problemen.

Het algemene doel van palliatieve zorg is het bereiken van de hoogst mogelijke kwaliteit van leven, voor zowel de patiënt als diens naasten. Palliatieve zorg bevestigt het leven, en beschouwt het sterven als een normaal proces. Palliatieve zorg legt de nadruk op de verzachting van pijn en andere problematische symptomen, integreert in de patiëntenzorg de lichamelijke, emotionele en spirituele aspecten, probeert de patiënt tot de dood te ondersteunen om zo actief mogelijk te kunnen leven, en helpt de naastbestaanden zowel in het omgaan met de zieke patiënt als bij de rouwverwerking na diens overlijden.

Uit de definitie zijn een aantal kenmerken te halen.

Palliatieve zorg:


  • Bevestigt het leven en beziet de dood als een normaal proces
  • Vertraagt noch versnelt de dood
  • Biedt verlichting van pijn en andere symptomen
  • Integreert psychologische en spirituele aspecten van de zorg
  • Creëert ondersteuning voor patiënten om tot aan de dood zo actief als zij zelf wensen te leven
  • Biedt ondersteuning aan naasten in het omgaan met de ziekte en daaraan gerelateerde problemen
  • Biedt rouwbegeleiding


Voor meer informatie over palliatieve zorg, zie www.palliatievezorg.nl.

Print deze pagina

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder