nieuws

Facultatieve
Sponsors

Grassrootscampagne over het levenseinde

22 februari 2016

Vele organisaties in de gezondheidszorg willen het gesprek over het levenseinde stimuleren. Meer openheid over de dood bevordert gesprekken tussen artsen en patiënten over de gewenste behandeling, kan helpen crisissen in de laatste levensfase te voorkomen en zorgt voor rust omdat partners van elkaar weten wat ze rondom donatie, reanimatie of de uitvaart willen.

Daarom start op 7 maart de grassroots-campagne ‘Zullen we over de dood praten?’ Het is een initiatief van Bureau MORBidee (een reclamebureau voor de dood), waaraan meer dan honderd mensen deelnemen. Tussen 7 maart en 1 april (geen grap) posten zij via Linked In, Instagram, Facebook, Pinterest, Twitter en/of WhatsApp uitingen van de campagne. Op deze manieren kunnen in korte tijd tien- tot honderdduizenden Nederlanders bereikt worden.

De uitingen van de campagne zijn eenvoudig en relatief luchtig: een foto van een situatie waarin een gesprek kan plaatsvinden met het uitnodigende tekstje ‘Zullen we over de dood praten?’ Met daaronder de pay off: ‘Ieder moment is een goed moment’. Hieronder enkele (miniatuur)voorbeelden.

Bureau MORBidee kiest bewust voor twee soorten advertenties: advertenties waarin een reële, alledaagse situatie wordt gepresenteerd, en advertenties die enigszins ‘over the top’ zijn, met situaties waarin het praten over de dood helemaal niet zo handig of vanzelfsprekend is. Ten eerste maakt het dit mogelijk diverse doelgroepen te bereiken (een deel van de jongeren zal meer vatbaar zijn voor de advertenties die ‘over the top’ zijn) en ten tweede maakt het duidelijk dat praten over de dood altijd iets ongemakkelijks, gekunstelds of surrealistisch kan hebben.

Over de pay off ‘Ieder moment is een goed moment’ (om over de dood te praten): net zoals bijna alle reclame is dat natuurlijk niet helemaal waar….. Feitelijk leent de ene situatie zich er beter voor dan de andere, en soms leent de situatie zich er helemaal niet voor. Dat weten we. Maar voor een bewustwordingscampagne is dat geen probleem. Juist omdat het nu vaak helemaal geen onderwerp van gesprek is, geeft de veelheid aan situaties in de campagne juist aan dat er zoveel momenten zijn waarop het ‘gewoon’ wel kan, als je maar wilt of durft. Het moet bijna de gedachte oproepen: ‘Tjonge, ik kan/mag het er dus zomaar over hebben?’

In een volgende campagne willen we de mensen die een advertentie zien een mogelijkheid bieden voor een vervolgstap: het bezoeken van een website bij voorbeeld, of het bestellen van een folder. Zodat ze concrete hulp en/of ondersteuning aangeboden krijgen om over de dood te praten. Ook dit gaat Bureau MORBidee als grassroots-campagne oppakken.

Tot slot: ‘over de dood praten’ is een breed begrip. Het kan gaan over de uitvaart of de visie op het leven-na-de-dood, het kan gaan over palliatieve zorgverlening of over afscheid nemen, het kan gaan over eerdere verlieservaringen of over de eigen sterfelijkheid. De overtuiging van Bureau MORBidee is dat het niet uitmaakt wát er precies gezegd wordt, áls er maar over íets rondom de dood besproken wordt. Ieder fragmentje informatie dat gedeeld wordt, maakt het weer een beetje makkelijker om een volgend gesprek aan te gaan over een aspect van dat brede thema ‘dood’.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE