nieuws

Facultatieve
Sponsors

Grafzorg Nederland: Toch nog fiscale aftrek uitvaartkosten bij betaling in 2009

12 december 2008

Per 1 januari 2009 vervalt de mogelijkheid van aftrek voor de Inkomstenbelasting van kosten in verband met het overlijden. Veel Nederlanders nemen in de laatste maanden van 2008 de mogelijkheid te baat om fiscaal aftrekbare regelingen te treffen voor het overlijden van hen zelf en hun gezinsleden.

Grafzorg Nederland introduceert op de valreep van 2008 mogelijkheden om toch nog fiscale aftrek over 2008 te genieten, terwijl men pas in 2009, of zelfs later, betaalt. Die mogelijkheid is er voor de aankoop van een graf, een urnengraf en fiscaal aftrekbare deposito’s voor begrafenis- of crematiekosten.

Grafzorg Nederland (www.grafzorg.nl) verleent financiële diensten rond begraven en cremeren. Grafzorg beheert graven, vooral voor personen zonder nabestaanden, voor lange tot zeer lange termijnen. Tevens kent zij fiscaal gunstige regelingen voor het reeds bij leven reserveren van een graf of urnengraf (dat soms op termijn wordt geleverd) en voor fiscaal aftrekbare deposito’s voor grafmonumenten en begrafenis- of crematiekosten. De deposito’s van Grafzorg Nederland zijn waardevast.

“Wij hebben de afgelopen weken veel mensen aan de telefoon gehad die nog wel een storting wilden doen, maar die geen of te weinig geld vrij hadden. Bijvoorbeeld omdat ze geld op een langlopend deposito bij een bank hadden vastgezet, omdat ze nog geen spaargeld van DNB terug gekregen hebben dat ze bij Icesave hadden gespaard, of omdat ze volgend jaar een forse belastingteruggave verwachten. De oplossing voor dit probleem is eenvoudig: wij lenen die mensen het geld voor een storting. Die lening kunnen ze dan over een paar maanden terug betalen”, aldus een woordvoerder.
“Zo’n overeenkomst is voor beide partijen zonder risico. Het bedrag van de storting/lening is voor Grafzorg het onderpand en wanneer mocht blijken dat er toch geen geld vrij komt, kan de overeenkomst tegen vergoeding van administratie- en rentekosten ontbonden worden. De rente is ook zeer schappelijk, gebaseerd op actuele Euribor-tarieven, op dit moment slechts 4% op jaarbasis. Wie de lening per 1 april aflost, betaalt over 3 maanden dus slechts 1% rente. Dat is geen slechte deal, als men over een storting bijvoorbeeld 42% aftrek krijgt.”

Het is ook mogelijk om een storting, bijvoorbeeld voor een ‘eeuwigdurend’ graf, in termijnen af te betalen, ook in jaren. Wie er in 2008 nog een regeling met een gunstige lening voor treft, kan de kosten fiscaal aftrekbaar maken.

Ook worden eind december door een tussenpersoon nog een beperkt aantal deposito’s gestort, waarvan de tenaamstelling later kan worden ingevuld. Wie dus pas na 1 januari 2009 tot de ontdekking komt dat de fiscale regels gewijzigd zijn, heeft bij Grafzorg Nederland nog korte tijd een kans om zijn verzuim goed te maken en alsnog aftrek te genieten.

Voor meer informatie, zie www.grafzorg.nl.

Velp, 12 december 2008

Grafzorg Nederland

Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn