nieuws

Facultatieve
Sponsors

Grafzorg Nederland en de kredietcrisis

13 oktober 2008

Grafzorg Nederland (www.grafzorg.nl) verleent financiële diensten rond begraven en cremeren. Grafzorg beheert graven, vooral voor personen zonder nabestaanden, voor lange tot zeer lange termijnen. Tevens kent zij fiscaal gunstige regelingen voor het reeds bij leven reserveren van een graf of urnengraf (dat soms op termijn wordt geleverd) en voor fiscaal aftrekbare deposito’s voor grafmonumenten en begrafenis- of crematiekosten.

Grafzorg Nederland heeft de afgelopen week van een aantal relaties vragen gekregen over de gevolgen van de mondiale kredietcrisis voor de gelden die Grafzorg in beheer heeft.

Het verheugt het bestuur en de directie van Grafzorg Nederland om te kunnen melden dat zowel Grafzorg Nederland als haar werkmaatschappijen geen enkele schade ondervinden van de kredietcrisis en van de mondiale neergang van de aandelenbeurzen. Heel concreet gezegd: wij hebben niet 1 euro verloren.
Grafzorg Nederland heeft de posities in aandelen en aandelenfondsen die zij de afgelopen jaren had, reeds in de periode april 2007 tot augustus 2007 geheel afgebouwd. Het haar toevertrouwde vermogen is op dit moment voor een klein deel belegd in obligaties, een aantal belangen in eerste klas onroerend goed en een aantal deposito’s en liquiditeiten bij gerenommeerde Nederlandse banken en instellingen. Reeds op dit moment is het voor heel 2008 beoogde rendement op deposito’s van haar relaties behaald en veilig gesteld.

Continuïteit is in de werkwijze van Grafzorg Nederland een van de belangrijkste doelstellingen. Voorzichtig financieel beleid werpt haar vruchten af.

Velp, 11 oktober 2008

Grafzorg Nederland

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >