nieuws

Facultatieve
Sponsors

Grafrechtkosten politiek erkend, nu nog uitvoerbaarheid

10 oktober 2008

De gemeentelijke tarieven voor het begraven moeten volgens de Wet kostendekkend zijn, maar tussen gemeenten variëren de grafkosten enorm - zonder dat duidelijk is waardoor dat komt. Deze week erkende de Tweede Kamer dat de gemeentelijke tarieven voor het begraven weinig transparant en voor de burgers moeilijk vergelijkbaar zijn. De Kamer stemde ermee in dat er een model moet komen dat een reële kostenopbouw en- vergelijking tussen verschillende gemeenten mogelijk maakt.

Uitvaartorganisatie DELA is zeer verheugd met het politieke besluit en pleit al jaren voor transparantie van grafkosten. Echter, de praktische uitvoerbaarheid van een model kan nog de nodige problemen met zich meebrengen. Diverse kostensoorten worden bij gemeenten niet eenduidig geregistreerd. Voorbeelden daarvan zijn onderhoudskosten van groenvoorziening, kosten van aula (al dan niet met bezetting), maar ook overheadkosten, personeelskosten, ICT kosten en kapitaallasten. DELA gaat graag nader in op de valkuilen voor gemeentelijke administratie en stelt haar kennis en expertise beschikbaar zodat de Vereniging Nederlandse Gemeenten een transparant model kan opstellen.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >