nieuws

Facultatieve
Sponsors

Graf Jacques Perk gerestaureerd

Presentatie boek O en voorgoed voorbij van Onno Blom en Werry Crone

25 mei 2012


Op woensdagmiddag 30 mei om 17.00 uur presenteert Alexander Rinnooy Kan, voorzitter van het Prins Bernhard Cultuurfonds, het gerestaureerde graf van dichter Jacques Perk. Tevens ontvangt hij het eerste exemplaar van het boek O en voorgoed voorbij van de biograaf Onno Blom en fotograaf Werry Crone. Stadsdichter Menno Wigman draagt een voor de gelegenheid geschreven gedicht voor.

De restauratie van het graf van Jacques Fabrice Herman Perk (1859 – 1881) is gefinancierd uit het CultuurFonds op Naam Perzik van Onsterfelijkheid, opgericht door het Prins Bernhard Cultuurfonds en de Koninklijke Boekverkopersbond. Het boek O en voorgoed voorbij is een verslag in woord en beeld over de graven van eenentwintig Nederlandse schrijvers. Van elk verkocht exemplaar van het boek wordt vijf euro gestort in het fonds Perzik van Onsterfelijkheid.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Ook geïnteresseerd in nieuws, trends en ontwikkelingen in de uitvaartbranche?
Volg ons op Twitter via @uitvaart!

Perzik van Onsterfelijkheid

De naam van het fonds, Perzik van Onsterfelijkheid, verwijst naar de titel van de gelijknamige roman van Jan Wolkers. Doel van het fonds is het behoud, herstel en de instandhouding van graven, meer in het bijzonder grafmonumenten en -tekens van Nederlandse schrijvers. Auteursgraven hebben een grote cultuurhistorische waarde. Ze vormen, naast boeken, een tastbare erfenis van onze literatuurgeschiedenis. De Koninklijke Boekverkopersbond stortte
€ 75.000 in het fonds, het Cultuurfonds heeft dit bedrag verdubbeld. Geïnteresseerden kunnen aan dit fonds schenken.

Jacques Perk

Jacques Fabrice Herman Perk was een Nederlandse dichter. Hij overleed in 1881 na een kort ziekbed op 22-jarige leeftijd door een longaandoening. Zijn sonnettenkrans Mathilde, uitgegeven door Willem Kloos, vormde de opmaat voor de vernieuwende Beweging van Tachtig in de Nederlandse literatuur. Het graf van Jacques Perk is het tweede graf, dat met steun uit het fonds Perzik van Onsterfelijkheid is gerestaureerd. In oktober 2011 werd op de Algemene Begraafplaats van Noordwijk aan Zee het gerestaureerde graf van de schrijver en dichter Albert Verwey als eerste resultaat van het fonds gepresenteerd.

Prins Bernhard Cultuurfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds stimuleert cultuur en natuurbehoud in Nederland – op grote en op kleine schaal. Bijzondere initiatieven, bevlogenheid en talent moedigt het fonds aan met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen. Door actieve fondsenwerving en inkomsten uit loterijen kan het fonds jaarlijks ruim 3.500 projecten en personen ondersteunen. Het Cultuurfonds is actief als intermediair voor het mecenaat en beheert vele CultuurFondsen op Naam voor particulieren, stichtingen en bedrijven die cultuur een warm hart toedragen. Website: www.cultuurfonds.nl.

Koninklijke Boekverkopersbond

De Koninklijke Boekverkopersbond (KBb) is de brancheorganisatie van de boekhandel. De KBb is dé gesprekspartner namens 1050 ledenbedrijven (1505 boekhandels). De vereniging is een belangrijke spil in de infrastructuur van de boekenbranche met o.a. het indirecte aandeelhouderschap in het Centraal Boekhuis en het indirecte medebestuur in de stichting CPNB, die alle collectieve promotieactiviteiten voor het boek organiseert. De KBb komt op voor de belangen van de boekhandel en hoopt daarmee een gezonde positie van het boek en onze boekencultuur te bereiken. Website: www.boekbond.nl.

De Nieuwe Ooster

Zo veelzijdig als Amsterdam is, zo veelzijdig is ook begraafplaats en crematorium De Nieuwe Ooster. Het groenste gedenkpark van Nederland, rijk aan historie en monumentale gebouwen, maar ook eigentijds en vooruitstrevend. Voor alle Amsterdammers en iedereen die zich Amsterdammer voelt, ongeacht herkomst en religie. Website: www.denieuweooster.nl.

Boekpresentatie O en voorgoed voorbij

Tijdens de presentatie van het graf van Jacques Perk wordt het boek O en voorgoed voorbij met essays over schrijversgraven van Onno Blom en Werry Crone gepresenteerd. Voor het boek O en voorgoed voorbij bezochten biograaf Onno Blom en fotograaf Werry Crone eenentwintig schrijversgraven van vaderlandse schrijvers. Zij legden vast hoe de schrijvers ‘erbij liggen’, hoe hun laatste uren zich voltrokken, hun laatste woorden klonken.

Reageer op dit artikel

Reacties:


nog geen reacties
Uw reactie op dit artikel

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE