nieuws

Facultatieve
Sponsors

Goede resultaten Monuta in 2004

17 juni 2005


Monuta Uitvaartzorg en -verzekeringen is zeer tevreden over de ontwikkelingen van het afgelopen jaar. Dit blijkt uit het jaarverslag 2004. Met een marktaandeel van ruim 14% is ze marktleider op het gebied van uitvaartverzorging. De omvang van de verzekeringsportefeuille is in 2004 met 14 % wederom belangrijk toegenomen. Mede door positieve ontwikkelingen op de effectenbeurs is het nettoresultaat EUR 13,2 miljoen (over 2003: EUR 7,3 miljoen).

Het verzekeringsbedrijf van Monuta onderging in 2004 een forse groei. De omvang van de verzekeringsportefeuille is toegenomen van EUR 2, 15 miljard naar EUR 2,45 miljard. Het aantal verzekerden is gestegen naar 760.000. Hiermee behoort Monuta tot de grotere uitvaartverzekeraars in Nederland. Met een solvabiliteitspercentage van 249 % voldoet Monuta ruim aan de normen van de Nederlandsche Bank.

Vorig jaar heeft Monuta een toenemende belangstelling van assurantietussenpersonen voor Monuta en haar producten waargenomen. In 2004 hebben 284 nieuwe tussenpersonen zich bij Monuta aangesloten. Daarnaast was er veel belangstelling voor volmachtovereenkomsten. In 2004 zijn tien overeenkomsten gesloten. Deze trend zet zich dit jaar voort.

Het aantal uitvaarten is licht gedaald naar 19.375, hetgeen in belangrijke mate werd veroorzaakt door het fors lagere sterftecijfer in 2004. Het nettoresultaat van het uitvaartbedrijf is, mede door incidentele baten, fors gestegen naar EUR 3,3 miljoen.

Cultuur
In 2004 is veel aandacht besteed aan de bedrijfscultuur. Monuta heeft gekozen voor een coachende managementstijl met als doel dat haar medewerkers zich maximaal kunnen ontplooien. Aandacht speelt hierbij een grote rol. In het jaarverslag vertellen enkele leveranciers en medewerkers van Monuta hoe zij aandacht geven en ervaren. Dat aandacht voor groei zorgt, is vertaald in de fotografie.

Monuta Charity Fund
Tot slot benadrukt Monuta in haar jaarverslag haar maatschappelijke betrokkenheid. Het Monuta Charity Fund stelde dit jaar, net als vorig jaar, EUR 350.000 beschikbaar voor sociaal-maatschappelijke projecten die het leven kleur geven. In 2004 is aan 194 projecten een donatie toegekend.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE