nieuws

Facultatieve
Sponsors

Gezondheidsraad adviseert; sta resomeren toe, composteren niet

25 mei 2020

De gezondheidsraad heeft aan minister Olongren een advies uitgebracht over de nieuwe uitvaartwet. Meest opvallende in het advies is dat de gezondheidsraad adviseert om resomeren op te nemen in de nieuwe uitvaartwet. De gezondheidsraad adviseert verder om composteren niet op te nemen als mogelijkheid naast begraven, cremeren, lichaamsdonatie en resomeren.

De gezondheidsraad schrijft in het begeleidend schrijven:

Krachtens de huidige wet wordt het lichaam van een overledene begraven, gecremeerd of gedoneerd aan de wetenschap. Er zijn echter nieuwe technieken in ontwikkeling, zoals alkalische hydrolyse en composteren. Op verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de Gezondheidsraad een beoordelingskader opgesteld voor de toelaatbaarheid van dergelijke nieuwe technieken. Kernwaarden daarbij zijn veiligheid, waardigheid en duurzaamheid. Volgens het door de raad voorgestelde kader is alkalische hydrolyse in beginsel wel en composteren vooralsnog niet toelaatbaar.

U kunt het advies hieronder downloaden:

Samenvatting advies Gezondheidsraad Toelaatbaarheid nieuwe vormen van lijkbezorging

Gehele advies Gezondheidsraad Toelaatbaarheid nieuwe vormen van lijkbezorging

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >