Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Gesprekscyclus ‘Driemaal de Dood’

woensdag 13 augustus 2014

Hoe ervaar jij het verlies van een dierbare? Hoe kun je jouw rouwproces betekenis geven? Welke rituelen helpen je daarbij? En mag je zelf het moment kiezen waarop je afscheid wilt nemen van het leven? Lastige vragen, die zó persoonlijk liggen dat er geen pasklare antwoorden voor zijn. Maar door er met elkaar over in gesprek te gaan, kun je wél inzicht krijgen in de antwoorden die jou passen.

Die mogelijkheid biedt Yarden met de nieuwe gesprekscyclus ‘Driemaal de Dood’, die vanaf 2 september van start gaat in ‘De Zwanenhof’ in Zenderen. In deze cyclus van drie bijeenkomsten kunnen deelnemers met elkaar filosoferen over de eindigheid van het leven. Vrijuit, zonder taboes. Door hun ervaringen met elkaar te delen krijgen zij meer inzicht in en begrip voor rouwprocessen en rouwrituelen, zowel van henzelf als van anderen.

‘Driemaal de Dood’ onderscheidt zich van andere bijeenkomsten voor nabestaanden door niet alleen de praktische kanten, maar vooral ook de emotionele kanten van het verlies te belichten. Er wordt een veilige omgeving gecreëerd waarin de taal van het hart een grote rol speelt.

Drie themabijeenkomsten
De bijeenkomsten zijn interactief, met onder andere open discussies en praktische opdrachten die de deelnemers individueel of in groepjes uitvoeren. Iedere bijeenkomst heeft een eigen thema. Zo gaat de eerste bijeenkomst over 'rouw en rituelen': welke rituelen spelen een rol bij het rouwproces? De tweede bijeenkomst heeft als thema 'nabestaande zijn in deze tijd'. Hoe ging men vroeger om met verlies en rouw en hoe doen we dat nu? En hoe wordt vanuit diverse culturele en religieuze achtergronden met rouw en verlies omgegaan? De derde bijeenkomst gaat over 'persoonlijk kiezen voor het levenseinde'. Daarbij komen onderwerpen aan bod als euthanasie en zelfdoding.

Datum en locatie
Deze bijeenkomsten worden aangeboden door Yarden en vinden plaats op 2, 16, en 30 september in ‘De Zwanenhof’, Retraitehuisweg 4, 7625 SL Zenderen van 19.00 tot 22.00 uur. Koffie en thee wordt u aangeboden. De drie bijeenkomsten vormen één geheel. Het is dan ook belangrijk dat de deelnemers alle drie de bijeenkomsten bijwonen. ‘Driemaal de Dood’ is niet alleen bedoeld voor nabestaanden en rouwenden, maar vooral ook voor geïnteresseerden die bewust bezig zijn met de eindigheid van het leven, of dat willen zijn. Je kunt je aanmelden via de website www.yarden.nl/aanmelden. Bel voor nadere informatie tijdens kantooruren: 06 49983360.

Yarden
Yarden Uitvaartorganisatie doet méér dan alleen het verzekeren en verzorgen van uitvaarten. Wij ondersteunen en inspireren mensen bij het organiseren van een afscheid dat past bij de overledene en diens nabestaanden. Want wij weten uit ervaring dat een goede manier van afscheid nemen helpt bij het rouwproces. Daarom geven wij ook voorlichting over tal van zaken die spelen rondom het levenseinde. Wij komen op verzoek bij mensen thuis om samen met hen de uitvaartwensen voor later te bespreken en (helpen) vast te leggen. Ook bieden wij een breed scala aan activiteiten, variërend van voorlichtingsbijeenkomsten en rondleidingen door crematoria tot theater- en filmvoorstellingen. Met deze activiteiten wil Yarden het nadenken over dood en afscheid stimuleren, zodat mensen goed voorbereid en doordacht afscheid kunnen nemen van het leven. Tot slot ondersteunen we nabestaanden bij het rouwproces. Zo organiseren wij thema- en herdenkingsbijeenkomsten en bieden wij nazorggesprekken aan.

Print deze pagina

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder