nieuws

Facultatieve
Sponsors

Gemeentespeld Hilversum voor beheerder begraafplaatsen

30 januari 2015

Op donderdag 29 januari ontving Jan van Veenendaal de erespeld van Hilversum van burgemeester Pieter Broertjes. De erespeld van Hilversum wordt uitgereikt aan personen die zich zeer verdienstelijk hebben gemaakt voor Hilversum. In de bijlage vindt u de speech van burgemeester Pieter Broertjes waarin hij onder andere ingaat op wat Jan van Veenendaal voor het beheer van de Hilversumse begraafplaatsen heeft betekend.

Bij zijn afscheid als ambtenaar van de gemeente Hilversum heeft Jan Veenendaal de gemeentespeld ontvangen van burgemeester Pieter Broertjes. ‘Ik wil namens het gemeentebestuur van Hilversum mijn waardering uitspreken voor alles wat Jan voor Hilversum gedaan heeft.’ Jan heeft als beheerder begraafplaatsen een grote vakkennis als het gaat om groenvoorziening van de monumentale begraafplaatsen van Hilversum. Ook bij de uitbreiding en renovatie van deze begraafplaatsen en de gebouwen die daarbij horen, heeft hij een belangrijke rol gespeeld. Hij was de bewaker van het behoud en een hoog kwaliteitsniveau. Op de bedrijfsvoering van de RK-begraafplaats ‘St. Barbara’ is zijn invloed duidelijk merkbaar geweest.

‘Jan stond voor een goede samenwerking met uitvaartondernemers; maar ook voor particulieren was hij een vertrouwenspersoon en vraagbaak. De bekritiseerde opvattingen over de kindergraven zijn onder zijn leiding wezenlijk veranderd. Hij beschikte over het juiste sociale gevoel voor zijn medewerkers,’ aldus Broertjes in zijn speech. Mede door de inspanningen van Jan Veenendaal werd de begraafplaats Zuiderhof genomineerd voor de status van rijksmonument en heeft deze ook gekregen. De beheerder begraafplaatsen was overtuigend pleitbezorger voor de realisatie van een crematorium op de Zuiderhof, waartoe inmiddels door de gemeenteraad is besloten.

‘Genoemd mogen ook worden zijn inspanningen voor de Stichting ‘De Hof’, beheerder van de oudste begraafplaats van Hilversum. Naast zijn ambtelijk adviseurschap functioneerde hij met veel daadkracht als actief bestuurslid van deze stichting. De monumentale begraafplaats ‘Gedenk te Sterven’ vervult vooral door de inbreng van Jan Veenendaal als stadstuin in het centrum van Hilversum een belangrijke functie. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten nu Jan Veenendaal de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt hem de erespeld van Hilversum toe te kennen. Deze speld wordt uitgereikt aan personen die zich op buitengewone wijze voor Hilversum hebben ingezet.

Reageer op dit artikel

Reacties:


1 februari 2015 om 18:22

D.Schimmel

daar werd hij toch voor betaald of zijn werkzaamheden van hardwerkende ambtenaren belangrijker als andere hardwerkende mensen


Uw reactie op dit artikel

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE