nieuws

Facultatieve
Sponsors

Gemeente Naarden halveert tarieven grafkosten

17 maart 2010

Eindhoven, 17 maart 2010 - De gemeente Naarden heeft per 1 januari 2010 haar grafkosten gehalveerd. Naarden is daarmee niet meer een van de duurste gemeenten. DELA is verheugd dat de gemeente Naarden gehoor heeft gegeven aan de oproep van de Tweede Kamer om een discussie over grafkosten op te starten en hoopt dat meer gemeenten snel dit voorbeeld zullen volgen.

Ondanks de daling blijft de kostenstructuur die is gehanteerd voor het vaststellen van de grafkostentarieven echter nog steeds ondoorzichtig: de berekeningswijze van tarieven die ten grondslag ligt aan de daling van de totale grafkosten blijft onduidelijk.

Ondoorzichtigheid grafkostenstructuur blijft bestaan
Eerder deze maand trok DELA aan de bel om de ondoorzichtigheid in de berekeningswijze van grafkosten, die verschillende gemeenten hanteren, opnieuw op de kaart te zetten. DELA vergeleek daarbij de facturen van gemeenten. Hieruit kwam een top 10 van duurste en goedkoopste gemeenten. Wat DELA met het overzicht wil aantonen is dat de verschillen in grafkosten enorm variëren en dat de tarieven waarop de grafkosten zijn gebaseerd ondoorzichtig zijn.

Discussie moet helder gevoerd worden
Martin Kersbergen van DELA: “Het zou mooi zijn als er bij andere gemeenten, net als bij de gemeente Naarden, een discussie ontstaat over de grafkosten. Echter, de discussie moet wel helder worden gevoerd. Het gaat namelijk niet alleen om de hoogte van grafkosten, maar vooral om de manier waarop de tarieven worden berekend, en die variëren per gemeente enorm. Ik denk bovendien dat gemeenten elkaar een dienst bewijzen door onderling meer afstemming te zoeken. Afstemming en samenwerking vergroot transparantie en dat is voor iedereen beter.”

Reacties illustreren onduidelijkheid in vaststelling tarieven
Het feit dat de grafkosten in Naarden zijn gehalveerd laat weliswaar zien dat gemeentes gehoor geven aan de omroep om hoge tarieven aan te passen maar neemt de huidige schijn van willekeur in tarieven niet weg. Andere voorbeelden bevestigen dit. Zo laat een gemeente in een reactie weten dat zij twee verschillende berekeningswijzen hanteert om tarieven vast te stellen en stelt een andere gemeente in een reactie dat zij zaken in het tarief hebben verwerkt die bij andere gemeenten worden verrekend via de OZB. Ook zijn er gemeenten die laten weten dat je begraafplaatsen onderling sowieso niet kunt vergelijken. “Zo heeft iedere gemeente haar eigen verhaal en dat maakt de verwarring alleen maar groter”, stelt Kersbergen. “Het blijft ondoorzichtig doordat de kostenstructuur per gemeente verschilt en dat staat aan de basis van de tarieven. Voor de burger is er geen touw meer aan vast te knopen. Daar willen we nu juist zo graag een einde aan maken. Het zou goed zijn indien de VNG snel met een rekenmodel komt waarin de berekeningswijze vast staat en die logisch verklaarbaar is. En die ook richting de burger is uit te leggen, dat is de kern van de hele discussie”, aldus Kersbergen.

Over DELA
Ruim 100 vestigingen, circa 1.100 medewerkers en ruim 3 miljoen verzekerden maken de coöperatie Draagt Elkanders Lasten (DELA) marktleider in de Benelux. DELA helpt mensen al 70 jaar tegen een eerlijke prijs met repatriëring, opvang, begrafenis, crematie, nazorg en financiële diensten op deze terreinen. Nabestaanden waarderen de dienstverlening met een negen. DELA heeft het Keurmerk Uitvaartzorg en sinds 2006 is DELA hoofdsponsor van het Nationaal damesvolleybalteam.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE