nieuws

Facultatieve
Sponsors

Gemeente Goes gaat begraafplaatsenbeleid onderzoeken

4 februari 2011

De gemeente Goes gaat inventariseren hoe het staat met de beschikbare ruimte op de begraafplaatsen in Goes, dat meldt PZC.

Het onderzoek is nodig om meer duidelijkheid te krijgen waar nog plek is voor nieuwe graven. Daarnaast moet worden vastgesteld of er graven moeten worden geruimd. Ook moet er meer rekening gehouden gaan worden met het feit dat steeds meer mensen kiezen voor crematie. Voor deze groep moeten er voorzieningen als urnenmuren en strooivelden worden gerealiseerd. Met dit laatste speelt de gemeente ook in op de komst van een crematorium op bedrijventerrein De Poel II. Dit crematorium wordt het eerste op De Bevelanden.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Moet u op dit moment een uitvaart regelen?

JA NEE