nieuws

Facultatieve
Sponsors

Gelderland onderzoekt effecten natuurbegraven

7 februari 2017

De provincie Gelderland wil natuurbegraven onder voorwaarden gaan toestaan. De provincie ziet een groeiende behoefte naar natuurgraven en wil daarom meer weten wat de effecten zijn op de natuur, dat meldt Omroep Gelderland.

De provincie moet zich in de komende tijd over diverse initiatieven voor natuurbegraafplaatsen buigen. Veel Statenleden willen dat ze kunnen beslissen op basis van goed onderzoek. Daarom laat de provincie nu aanvullend onderzoek doen naar de effecten die natuurbegraafplaatsen hebben op de natuur. Men overweegt om het maximaal aantal toegestane graven per hectare terug te brengen van 150 naar slechts 50. Ook moeten landeigenaren die een natuurbegraafplaats aanleggen voor elke 150 graven één hectare nieuwe grond aanleggen.

Reageer op dit artikel

Reacties:


7 februari 2017 om 22:50

A.P.H. Stuyling de Lange

Uw bovenstaande informatie is niet juist. Hierbij de feiten:
1) Er is geen sprake van vastgesteld natuurbegraafplaatsbeleid maar slechts van een voorstel van Gedeputeerde Staten,
2) Provinciale Staten moet nog besluiten over het voorgestelde natuurbegraafplaatsbeleid (1 maart),
3) Hieraan voorafgaand wordt het voorgestelde natuurbegraafplaatsbeleid besproken in de commissie Ruimtelijke ordening, Landelijk gebied en Wonen (15 februari),
4) Deze commissie is bevoegd om wijzigingen aan te brengen in het voorgestelde beleid,
5) Er is dus geen sprake van een status quo, zoals uw artikel suggereert,
6) Over nader onderzoek naar de effecten van natuurbegraven is nog geen beslissing genomen,
7) Het maximum aantal toegestane graven van 50 geldt uitsluitend voor speciale natuursituaties in het Gelders Natuur Netwerk (GNN). Voor het merendeel van de natuur in het GNN geldt dit maximum niet.


Uw reactie op dit artikel

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE