nieuws

Facultatieve
Sponsors

Geja van de Wetering geeft nu ook ondernemersadvies voor startende uitvaartbedrijven

18 mei 2005

Tijdens de veel bezochte workshop: Is werken in de uitvaartzorg iets voor mij, is behoefte gebleken aan ondersteuning bij het starten van een eigen bedrijf. Geja van de Wetering Overledenenzorg en advies speelt hierop in met het aanbieden van drie individuele adviestrajecten. Deze worden uitgevoerd in samenwerking met drs. Jaap Winkeler.

In de adviestrajecten wordt een zeer concrete aanpak gehanteerd, namelijk één die gericht is op het voorbereiden, opstellen en uitvoeren van je eigen ondernemingsplan. Uitgangspunt daarbij is dat je persoonlijke kracht wordt versterkt en je persoonlijke waarden tot uitdrukking komen in je ondernemingsvisie.

Trajecten:

1. Voorbereiding van je ondernemingsplan.
Dit traject bestaat uit twee bijeenkomsten van ieder gemiddeld 2 uur; tijdens de eerste bijeenkomst worden op zeer gestructureerde wijze o.m. de kennis en ervaring van de starter, diens sterkten en zwakten, en de ambities en overtuigingen behandeld, evenals de kansen en risico's daarvan voor het ondernemerschap. Verder wordt aandacht besteed aan marktanalyse en bedrijfsvoering, waaronder financiering, administratie, belastingen en investeringen.

2. Opstellen van je ondernemingsplan.
Dit traject bestaat uit een intakegesprek, waarin de door de startende ondernemer gepleegde voorbereiding wordt doorgenomen en de stappen worden besproken die zullen leiden tot je ondernemingsplan. De stappen worden begeleidt doordat reactie wordt gegeven op concepten van het ondernemingsplan zoals die door de starter zelf zijn opgesteld. In een afsluitend gesprek wordt onder meer geoefend in de presentatie van je onderneming aan zakelijke relaties bijv. financiers.

3. Uitvoeren van een ondernemingsplan.
Dit traject bestaat uit een intakegesprek, waarin je plannen als ondernemer worden doorgenomen. Voor jou, als startende ondernemer, volgt een periode waarin je met inzet en geduld, gedrevenheid en overtuiging, een erkende positie wilt bereiken, die een meerwaarde heeft in jouw lokale uitvaartbranche. Dit vraagt het uiterste van je krachten, waarbij steun, kennis van de branche en een klankbord welkom zijn. Het adviestraject bestaat na de intake vooralsnog uit 4 begeleidingsgesprekken. Deze kunnen desgewenst bij de startende ondernemer op lokatie worden gehouden.

WAAR & WANNEER
De individuele adviestrajecten worden gehouden bij:
Geja van de Wetering, Overledenenzorg en advies,
Nieuwe Deventerweg 73, 8014 AD Zwolle.
Datum en tijd van de adviestrajecten worden in onderling overleg vastgesteld.

KOSTEN
adviestraject 1: € 240,-- ex. btw;
adviestraject 2: € 620,-- ex. btw;
adviestraject 3: € 620,-- ex. btw (op lokatie: € 930,-- ex. btw, ex reiskosten).

AANMELDEN

Kan via de site: www.gejavandewetering.nl

INFORMATIE
Bel 038.460.7631

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >