Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Fusieproces NARDUS samenwerkende uitvaartorganisaties nadert zijn voltooiing

donderdag 22 maart 2007

Op 14 maart 2007 is de Werkgroep Uitvoering Fusieplan weer bij elkaar geweest.

Wij zijn heel blij om u mee te kunnen delen dat, na de lidverenigingen van de Friese Federatie die reeds op 20 november 2006 akkoord gingen met het Fusieplan, nu ook de lidverenigingen van de Groninger Federatie op 24 februari 2007, van de Drentse Bond op 10 maart 2007, van de Overijsselse Bond op 13 maart 2007 en van de Gelderse Bond op 20 maart 2007 akkoord zijn gegaan met het Fusieplan LSUW- NVU.

De overige Federaties en Bonden en individuele verenigingen zullen hopelijk spoedig volgen.

Op 14 en 28 april 2007 zullen achtereenvolgens de besturen van het NVU en de LSUW het definitieve besluit moeten nemen om te komen tot een fusie van beide organisaties onder de naam NARDUS, samenwerkende uitvaartorganisaties. Op 30 april 2007 kunnen de aktes dan passeren bij de notaris.

Op 1 maart 2007 zijn het fusievoorstel, de toelichting op dit voorstel en de conceptstatuten getekend door
de besturen van het NVU en de LSUW, zodat zij binnenkort gedeponeerd kunnen worden bij de Kamer van Koophandel en gepubliceerd kunnen worden in een landelijk dagblad.

Zij die tijdens de informatierondes schriftelijk, technisch-inhoudelijke opmerkingen hebben geplaatst bij de conceptstatuten, worden binnenkort geïnformeerd over de wijze waarop met die opmerkingen is omgegaan en waar dat tot aanpassing van de statuten heeft geleid. Op 1 mei zal er een eerste concept klaarliggen van het Huishoudelijk Reglement, dat in de eerste Algemene Ledenvergadering in november 2007 voorgelegd zal worden.

De werkgroep is op dit moment bezig om invulling te geven aan de bestuurstaken van het overgangsbestuur dat op 1 mei 2007 in functie zal treden. Dit zal in een organigram vastgelegd worden. Ook de statutair vastgelegde commissies ( uitgezonderd de financiële commissie ) zullen daarin worden meegenomen.

Onlangs heeft de werkgroep een commissie Vermogensbeheer samengesteld die opdracht heeft gekregen om uit te zoeken welke mogelijkheden er zijn om te komen tot een gezamenlijk arrangement voor alle aangesloten verenigingen bij NARDUS.

De Verzekeringscommissie heeft op 9 maart 2007 weer een gesprek gehad met de verzekeraars waar de LSUW en het NVU op dit moment een overeenkomst mee hebben.


Harmonisatie van het vergoedingsysteem en het gentlemen-agreement zijn belangrijke gesprekspunten. Ook hoe wij nu verder met elkaar om willen/moeten gaan is een aandachtspunt. De andere commissies zijn ook druk aan het werk en al met al ligt alles op schema.

De volgende werkgroep vergadering is gepland op 11 april, dus mochten er van uw kant nog vragen zijn neem dan contact op met ons op, telefoonnummer 055-5051316 of via e-mail syta@hammink.org.

Namens de Werkgroep Uitvoering Fusieplan,
Joop Bos en Fred Meeuwsse

Print deze pagina

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder