nieuws

Facultatieve
Sponsors

FUSIE OP KOMST IN UITVAARTBRANCHE

8 februari 2006


Twee landelijke koepels van uitvaartorganisaties, die zich richten op de belangenbehartiging van uitvaartverenigingen, hebben besloten tot nauwe samenwerking. De besturen van het Landelijk Samenwerkingsverband van Uitvaartverenigingen zonder Winstoogmerk (LSUW) en het Nederlands Verbond van Uitvaartorganisaties (NVU) hebben gezamenlijk en unaniem de intentie uitgesproken om die samenwerking uit te laten monden in een fusie. De nieuwe koepelorganisatie gaat de belangen behartigen van het grootste deel van de uitvaartverenigingen in Nederland. Samen tellen de aangesloten verenigingen van beide koepels ruim 2 miljoen leden c.q. verzekerden.

Naast het versterken van de landelijke vertegenwoordigingen beoogt de fusie de samenwerking op het lokale en regionale vlak tussen uitvaartverenigingen te intensiveren. De coöperatieve basis en de eigen identiteit van lokale verenigingen blijft ook na de fusie onveranderd van kracht.

Tevens kunnen de uitvaartverenigingen door de bundeling van krachten en te ontwikkelen producten een effectievere en kwalitatief sterkere dienstverlening bieden.

Tenslotte zal door ondersteuning vanuit de landelijke koepel de bestuurlijke continuïteit van de plaatselijke vereniging beter kunnen worden gewaarborgd en de implementatie van de nog steeds toenemende wet- en regelgeving soepel plaats kunnen vinden.

Een paritair ingestelde werkgroep zal de samenwerking/fusie gaan voorbereiden. Tevens zal de komende periode worden benut om de achterbannen van LSUW en NVU over de plannen te informeren.

Vertegenwoordigers van het Ministerie van Financiën en de toezichthouder De Nederlandse Bank (DNB) hebben met instemming gereageerd op het voornemen.

Naar verwachting zal de nieuwe organisatie per 1 april 2007 zijn gerealiseerd.


Amersfoort,
februari 2006.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >