nieuws

Facultatieve
Sponsors

Familie wil geld van begraafplaats Zorgvlied

16 februari 2018

Een familie wil bijna een ton schadevergoeding van de gemeente Amstelveen. De familie is van mening dat de gemeente onterecht twee graven heeft geruimd. Volgens de familie gaat het om graven met eeuwigdurend grafrecht. Maar Zorgvlied geeft geen eeuwigdurend grafrecht uit.

De familie ontdekte dat hun familiegraven waren geruimd toen een familielid was overleden. In een van de graven ligt nu schrijver Harry Mulisch begraven. Vorige week diende de zaak voor de rechter. Naar aanleiding daarvan heeft de verantwoordelijk wethouder de onderstaande brief geschreven aan de raad.

Afgelopen vrijdag vond een rechtszaak plaats tegen Zorgvlied, aangespannen door een familie die van mening is dat Zorgvlied onterecht twee graven heeft geruimd. Met de familie was afgesproken om niet de publiciteit te zoeken gedurende de rechtsbehandeling. De familie heeft met AT5 gesproken. Na berichtgeving in de Telegraaf hebben wij vragen van het ANP beantwoord. We vinden het een uitermate pijnlijke kwestie.

Geen eeuwigdurend grafrecht
De familie is van mening dat zij eeuwigdurend grafrecht op twee graven heeft. Zorgvlied kent echter geen eeuwigdurende graven, maar heeft graven voor bepaalde en voor onbepaalde tijd. Het grafrecht vervalt drie jaar nadat de rechthebbende op het grafrecht is overleden. Tenzij nabestaanden het grafrecht overnemen. Grafrecht erf je namelijk niet automatisch, maar kun je officieel overnemen door overschrijving van het grafrecht. Zorgvlied biedt erfgenamen na het overlijden van een rechthebbende op een grafrecht, drie jaar de tijd om het graf over te laten schrijven.

Dit is zo geregeld in de beheersverordening van onze gemeente. Na die periode vervalt het grafrecht en heeft Zorgvlied in beginsel het recht en de plicht het graf te ruimen. Voor beide graven zijn geen verzoeken tot overschrijving in die periode binnengekomen. Het voornemen tot het ruimen van een graf, maakt Zorgvlied gedurende een aantal jaren bekend voordat de grafruimte opnieuw wordt uitgeven.

Nooit verzoek ingediend voor graf waar nu de heer Mulisch begraven ligt
De rechthebbende op het grafrecht waar nu Harry Mulisch ligt begraven, is in 1968 overleden. Het grafrecht verviel in 1971. Er is nooit een overschrijvingsverzoek voor binnengekomen. Ook niet naar aanleiding van publicaties over de voorgenomen ruiming (bordjes op het graf, mededelingenbord).

Verzoek buiten wettelijke termijn
Voor het andere graf, waarvan de rechthebbende in 1999 overleed en het grafrecht in 2002 verviel, is buiten de wettelijke termijn in 2006 een overschrijvingsverzoek ingediend en abusievelijk niet in behandeling genomen. Daar heeft de familie nooit op gereageerd en ook geen stappen ondernomen. Beide graven waren in 2010 gereed gemaakt voor uitgifte.

Een aantal jaar later kreeg Zorgvlied het verzoek tot bijzetting van een familielid in dat graf. Tot dan was het Zorgvlied niet bekend dat er een familieverband was tussen beide graven. De graven stonden op naam van twee verschillende familienamen.

Nieuw graf niet aangenomen
Zorgvlied heeft uit coulance de familie een nieuw graf met monument aangeboden. Daar is de familie niet op ingegaan. De familie vraagt minimaal 90.000 euro schadevergoeding. De uitspraak van de rechtbank is 28 maart.


Uitgebreide infromatie over het thema uitvaart in Amstelveen vindt u op www.amstelveen-uitvaart.nl.

Reageer op dit artikel

Reacties:


nog geen reacties
Uw reactie op dit artikel

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE