nieuws

Facultatieve
Sponsors

FACULTATIEVE GROEP PRESENTEERT WINST IN 2008!

22 juni 2009

Nadat de grote Nederlandse partijen (Yarden, Dela en Monuta) binnen de uitvaartbranche in de afgelopen periode zonder uitzondering grote verliezen moesten melden over het afgelopen jaar, blijkt ‘de Facultatieve Groep’ 2008 af te kunnen sluiten met winst.

Over 2008 laat ‘de Facultatieve Groep’ een omzet zien van ruim 69 miljoen Euro, met een winst na belastingen van 675.490 Euro . Dat deze winst lager uitkomt dan in voorgaande jaren is, volgens ‘de Facultatieve’ geheel te wijten aan de beleggingsresultaten bij Facultatieve Verzekeringen NV.

Operationeel deed het verzekeringsbedrijf het overigens niet slecht. Zo steeg het verzekerde bedrag met 10 miljoen Euro en bleef de solvabiliteit boven de norm.

Er vonden bij ‘de Facultatieve’10.204 plechtigheden plaats en de Groep verzorgde bijna 12% van alle crematies in Nederland. Aardig is dat het jaarverslag o.a. vermeldt hoe veel bezoekers de plechtigheden bijwoonden (700.000) en hoe veel koffie werd geschonken (900.000). Ook de aantallen glazen wijn spreken tot de verbeelding.

Vooral in het buitenland zorgde ‘de Facultatieve’ opnieuw voor aanzienlijke groei door overnames. Duitsland en Frankrijk lijken daarbij de favoriet.

In het verslag van de Raad van Bestuur wordt ook in meer algemene zin ingegaan op de kredietcrisis: “Ook binnen een vrije markteconomie, op basis van kapitalistische uitgangspunten, is de ‘sky’ niet de ‘limit’. De limit wordt bepaald door de grenzen van de risico’s die een onderneming kan dragen wanneer het tegenzit. Over die grens heenstappen betekent het nemen van een onaanvaardbaar risico.”

Henry Keizer, voorzitter van de Raad van Bestuur: “Natuurlijk zijn wij blij dat we het jaar 2008 met winst afsluiten. Er is een enorme inspanning geleverd door alle medewerkers om dat te kunnen bereiken. Ook wij hebben natuurlijk aanzienlijke verliezen opgelopen binnen het verzekeringsbedrijf. Operationeel heeft Facultatieve Verzekeringen prima gepresteerd, maar dat kon de schade op de beurs natuurlijk niet goedmaken. Onze kerntaken dienstverlening en techniek, alsmede de grote internationale spreiding van onze belangen, zorgen er voor dat ons resultaat minder zwaar afhankelijk is van de ontwikkelingen op de effectenbeurzen.”

‘de Facultatieve’ doet het gewoon beter dan de anderen?
Keizer: “We moeten de zaken ook wel wat relativeren. Onze winst is lager dan we hadden begroot voor 2008 en de drie collegae in Nederland zijn solide organisaties, met voldoende solvabiliteit. Binnen onze omzet vormt het verzekeringsbedrijf een minder groot deel dan bij die andere Nederlandse collegae. De huidige situatie geeft voor ons kansen in binnen en buitenland. Die gaan we ook in 2009 weer ten volle benutten!”

Zie het jaarverslag 2008: www.facultatieve.com/download

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >