nieuws

Facultatieve
Sponsors

Extra aandacht en zorg voor nabestaanden

DELA verbreedt dienstverlening met financiële en praktische hulp

9 oktober 2006

Eindhoven, 9 oktober 2006 - Abonnementen opzeggen, financiële zaken afhandelen, thuiszorg en kinderopvang regelen, erfrechtkwesties oplossen of de laatste belastingaangifte helpen indienen; vanaf vandaag biedt DELA met het FamiliePlan financiële en praktische steun na een overlijden.

DELA wordt er in de dagelijkse praktijk vaak mee geconfronteerd dat men na het overlijden van een naaste een grote financiële stap terug moet doen. De overblijvende inkomsten blijken flink tegen te vallen. Henk Hemstra, projectleider van het FamiliePlan: “Met het FamiliePlan komt men niet meer voor vervelende financiële verrassingen te staan. Men kan de financiële toekomst van nabestaanden zeker stellen. DELA keert bij overlijden het verzekerde bedrag uit. Men kan zelf bepalen welk bedrag wordt verzekerd en voor hoe lang. Het financiële risico van een overlijden verschilt immers per persoon of familie. De verzekering kan worden afgesloten op het eigen leven van de verzekerde, dat van de partner of zelfs van beiden.”

Adviesmodule helpt bij administratieve rompslomp
Aan het FamiliePlan is een online adviesmodule en een dienstenapparaat gekoppeld. Deze helpen mensen bij het maken van financiële en praktische keuzes. Nabestaanden krijgen daarmee daadwerkelijk praktische hulp. Dit krijgen zij desgewenst thuis in de vertrouwde omgeving. Praktische zaken die hieronder vallen zijn bijvoorbeeld; het regelen van alle financieel-administratieve rompslomp, de belastingaangifte, het regelen van kinderopvang, het afwikkelen van een eventuele erfenis of de verkoop van een huis.

Hemstra: “Dat is bepaald geen overbodige luxe. Om het leven zo goed mogelijk opnieuw op te bouwen moeten er nogal wat zaken geregeld worden. De consulenten nemen de nabestaanden hier heel veel zorg uit handen. Uit ervaring weten de FamiliePlan consulenten snel wat er in bepaalde situaties moet gebeuren, zodat de nabestaanden geen dingen over het hoofd zien die later tot problemen zouden kunnen leiden. Wanneer door een overlijden een inkomen wegvalt weten mensen vaak niet wat er allemaal geregeld moet worden. Bovendien zijn mensen hiertoe emotioneel vaak niet goed in staat of hebben ze er gewoon geen tijd voor. Op zo’n moment kunnen zij via het FamiliePlan een beroep doen op de FamiliePlan consulent. Consulenten staan de nabestaanden met raad en daad terzijde en wijzen hen de weg naar de juiste specialisten zoals een notaris, jurist, psycholoog, mediator of financieel adviseur.”

Over DELA
Ruim 100 vestigingen, zo’n 1.000 medewerkers en 2,7 miljoen verzekerden maken de coöperatieve ledenorganisatie Draagt Elkanders Lasten (DELA) marktleider in de Benelux. DELA helpt mensen al bijna 70 jaar tegen een eerlijke prijs met repatriëring, opvang, begrafenis, crematie, nazorg en financiële diensten op deze terreinen. Het verdriet van een verlies kunnen we niet wegnemen. We kunnen nabestaanden wel helpen de draad van het leven weer zo goed mogelijk op te pakken. Met zorg en praktische dienstverlening. En door de herinneringen aan hun dierbaren levend te houden. Onze kleurrijke, warme uitvaartcentra en crematoria dragen daar aan bij. Nabestaanden waarderen onze dienstverlening met een negen. En na een recent vergelijkend onderzoek van de Consumentenbond kwam de Natura uitvaartverzekering van DELA als beste uit de bus. Daar zijn we trots op.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE