nieuws

Facultatieve
Sponsors

Elke 2 minuten overlijdt een EU-burger door een ongeval (17/03/10)

18 maart 2010

Vandaag werden in het Europees Parlement de resultaten voorgesteld van een onderzoeksproject over de preventie van ongevallen uitgevoerd door de Wereldgezondheidsorganisatie met steun van de Europese Commissie. Volgens gastvrouw N-VA Europarlementslid Frieda Brepoels is er nog bijzonder veel ruimte voor verbetering.

Brepoels: "De cijfers zijn ontluisterend: ongevallen vormen de vierde doodsoorzaak in de EU, met jaarlijks 240.000 overlijdens. In de leeftijdsgroep van 5 tot 44 jaar vormen ongevallen zelfs de belangrijkste doodsoorzaak. Er zijn bovendien erg grote ongelijkheden tussen de lidstaten: er zit een verschil met factor 6 tussen de laagste en de hoogste ratio. Deze situatie is uiteraard onaanvaardbaar en noopt de EU tot verdere actie, samen met de bevoegde autoriteiten in de lidstaten."

Concreet onderzocht de studie in welke mate de aanbeveling van de Raad (2007) inzake de preventie van ongevallen en de promotie van veiligheid werd geïmplementeerd. De resultaten tonen aan dat op sommige domeinen (vb. veiligheid op de weg en kindermishandeling) vooruitgang werd geboekt, maar dat nog steeds ernstige tekortkomingen bestaan vb. op vlak van preventie van brand, vergiftiging, verdrinking en misbruik van ouderen.

Brepoels beklemtoont dat België in vergelijking met buurland Nederland ondermaats scoort: "In Nederland worden veel meer ongevallen vermeden: het mortaliteitscijfer ligt op 25,4 per 100.000 burgers tegenover 49,9 bij ons. De effectiviteit van de interventies zijn er ook veel beter: 78% in Nederland ten opzichte van 59% bij ons."

Brepoels betreurt in dit verband dat het rapport geen aparte cijfers bevat voor de verschillende regio"s. Wel geeft de studie aan dat ongevallenpreventie een prioriteit is in het Vlaamse gezondheidsbeleid, maar dat in Brussel en Wallonië daarentegen nog veel werk aan de winkel is.

Auteur:
Frieda Brepoels
Europees parlementslid N-VA

Meer informatie:
Contactpersoon: secretariaat Frieda Brepoels
Telefoon: 02/284 78 62
Fax: 02/284 78 62
E-post: frieda.brepoels@europarl.europa.eu
Url: www.friedabrepoels.eu

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE