nieuws

Facultatieve
Sponsors

Eén op de zes jongeren in rouw presteert slechter op school

19 november 2014

Jongeren die een dierbare verliezen, hebben vaak moeite met het omgaan met hun emoties. Vooral pubers hebben hier moeite mee.Bijna één op de zes jongeren zegt dat het meemaken van een overlijden invloed heeft gehad op zijn of haar schoolprestaties. Dit blijkt uit onderzoek van Monuta onder jongeren van 12 tot en met 19 jaar.

Uit het onderzoek blijkt dat bijna 16% van de jongeren na een overlijden het (tijdelijk) zwaarder heeft gehad op school. Hierbij gaat het vooral om lagere cijfers en concentratieproblemen. Dit is meestal tijdelijk, maar soms is de problematiek langduriger en kan het zelfs leiden tot depressie.

Het percentage jongeren dat aangeeft dat de schoolprestaties onder het overlijden hebben geleden, ligt aanzienlijk hoger onder de jongeren die een gezinslid hebben verloren. Bijna de helft van de jongeren die een ouder, broer of zus hebben verloren, geeft aan dat dit van invloed is geweest op de schoolprestaties. Ook het overlijden van een vriend of vriendin heeft bij ruim 30% van de jongeren geleid tot slechtere prestaties.

Meisjes geven vaker dan jongens aan dat de schoolprestaties negatief zijn beïnvloed door een overlijden. Regionaal zien we ook een sterk verschil: in Noord-Brabant en Flevoland geeft ruim één op de vijf jongeren aan dat de schoolprestaties onder het overlijden hebben geleden. In Zeeland en Groningen is dit percentage het laagst; minder dan één op de tien jongeren geeft aan een negatief effect op de schoolprestaties te hebben ervaren.

Bijna 92% van de jongeren heeft wel eens te maken gehad met een overlijden in hun omgeving. 60% van hen is zelfs meerdere keren met een overlijden geconfronteerd. In de helft van de gevallen ging het om een grootouder die kwam te overlijden. Vier op de vijf jongeren is ook naar de uitvaart van de overledene geweest. Ongeveer 30% van de jongeren is ook actief betrokken bij de uitvaart. Ze hebben bijvoorbeeld gesproken of gezongen of zijn betrokken geweest bij de vormgeving van de uitvaart.

Online seminar ‘Jongeren en rouw’ met Anita Witzier en Leoniek van der Maarel

Monuta weet hoe moeilijk jongeren én hun ouders het kunnen hebben in het rouwproces. Daarom organiseert zij op 16 december van 20.00 tot 21.00 uur een live online seminar voor ouders, verzorgers en andere betrokkenen als hulpverleners en leerkrachten over het omgaan met jongeren in rouw. De presentatie en begeleiding is in handen van Anita Witzier en rouwdeskundige Leoniek van der Maarel.

Leoniek van der Maarel is werkzaam als rouwtherapeut. Zij is opgeleid orthopedagoog en hypnotherapeut en heeft vele jaren ervaring in het begeleiden van kinderen en jongeren bij rouw en verlies. Anita Witzier is onder andere als voorzitter van het Monuta Charity Fund sterk betrokken bij het onderwerp. Anita en Leoniek werkte eerder al samen aan het tv-programma ‘Liefde voor later’.

Tijdens het seminar zal Leoniek ingaan op het verdriet om een verlies en de impact die dat heeft op jongeren. Leoniek geeft inzicht in dit proces en voorziet de deelnemers van praktische tips. Het online seminar is interactief, waardoor deelnemers gedurende de sessie vragen kunnen stellen. Anita Witzier begeleidt het seminar.

Deelname aan het online seminar is gratis. Het seminar is te bekijken via de pc, tablet of smartphone. Inschrijven kan via www.evenstilstaanbij.nl. Hier vindt u ook meer informatie.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >