nieuws

Facultatieve
Sponsors

Dunweg wint kortgeding tegen Gemeente Amsterdam inzake aanbestedingsprocedure gemeentelijke uitvaarten

10 december 2019

Op 24 april 2019 heeft de Gemeente een Europese aanbesteding uitgeschreven voor de verzorging van uitvaarten van gemeentewege. Daar hebben o.a. Uitvaartcentrum Zuid en Dunweg op ingeschreven. Volgens Dunweg heeft Uitvaartcentrum Zuid heeft geoffreerd met een extreem lage prijs. De Gemeente heeft aan Dunweg kenbaar gemaakt dat dat er vermoedelijk mee te maken heeft dat Uitvaartcentrum Zuid in haar prijsaanbieding heeft verdisconteerd dat uit de opdracht voortvloeit de verzorging van een aantal uitvaarten waarvoor achteraf het consumententarief mag worden berekend.

Uitvaartcentrum Zuid, de winnaar van de aanbesteding, heeft ingeschreven voor een bedrag dat rond de € 450,- per uitvaart ligt, inclusief een aantal meerprijzen, wat niet realistisch kan zijn, gelet op het eisenoverzicht.

De Gemeente heeft aan Dunweg kenbaar gemaakt dat dat er vermoedelijk mee te maken heeft dat Uitvaartcentrum Zuid in haar prijsaanbieding heeft verdisconteerd dat uit de opdracht voortvloeit de verzorging van een aantal uitvaarten waarvoor achteraf het consumententarief mag worden berekend. Uit de aanbestedingsdocumentatie blijkt niet dat dat is toegestaan. In de opdracht staat immers duidelijk dat het alleen gaat om uitvaarten die (de nabestaanden van) de overledene niet zelf kan (kunnen) bekostigen. De 20% uitvaarten die alsnog door de overledene kunnen worden bekostigd waarnaar in paragraaf 2.2 van de Aanbestingsleidraad wordt verwezen, vallen buiten de opdracht.

De beoordeling

Uitgangspunt bij de beoordeling van de vorderingen in dit kort geding is dat een aanbestedingsprocedure transparant moet zijn en alle inschrijvers gelijke kansen dient te bieden.

Het belangrijkste bezwaar van Dunweg tegen de gevolgde procedure is dat de verschillende inschrijvers geen gelijke kansen hebben gehad, omdat niet duidelijk uit de aanbestedingsstukken bleek dat bij het bepalen van de te offreren prijs rekening kon en mocht worden gehouden met achteraf te verkrijgen inkomsten uit uitvaarten waarvoor alsnog het consumententarief kan worden berekend. Bovendien bevatten de stukken geen indicatie hoeveel uitvaarten dat ongeveer betreft.

De beslissing

De voorzieningenrechter verbiedt de Gemeente om op basis van de reeds gevolgde procedure de opdracht aan Uitvaartcentrum Zuid te gunnen en gebiedt de Gemeente om de gunningsbeslissing in te trekken, de lopende aanbesteding te staken en, indien voor zover de Gemeente de opdracht nog wenst te gunnen, een nieuwe aanbesteding uit te schrijven.

Bekijk hier de hele uitspraak

Kijk voor uitgebreide informatie over het thema uitvaart in Amsterdam op www.begrafenis-amsterdam.nl.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >