nieuws

Facultatieve
Sponsors

Drie nieuwe uitspraken ombudsman uitvaart

12 december 2014

De ombudsman uitvaart heeft drie nieuwe uitspraken gepubliceerd. In twee zaken heeft de ombudsman een vergoeding toegekend aan de klagers. In een van de zaken ging het om een opdrachtgever die nadrukkelijk wilde dat er alleen een technische crematie zou plaatsvinden zonder bezoek. De uitvaartondernemer heeft het tijdstip van de crematie toch doorgegeven aan een derde waardoor er toch bezoekers kwamen naar de crematie.

Klacht 43
Bij de regeling van de uitvaart was uitdrukkelijk afgesproken ( en ook schriftelijk vastgelegd) dat er geen rouwbezoek mocht zijn en dat de crematie ook zonder bezoek moest plaatsvinden; de z.g. technische crematie.

De ondernemer had echter telefonisch aan een derde toch dag en tijdstip van de crematie doorgegeven; weliswaar met de toevoeging dat er geen bezoek was toegestaan. Ondernemer had moeten volstaan met de mededeling dat de opdrachtgever niet wenste dat er mededelingen zouden worden gedaan.

Opdrachtgever kreeg dit te horen en is naar het crematorium gegaan waar inderdaad een aantal, niet door haar gewenste, bezoekers waren aangekomen. Dit heeft tot emotionele taferelen geleid,. Welke wezenlijk afbreuk hebben gedaan aan de uitvaart. Klacht werd als terecht aangemerkt en een vergoeding van € 500 toegekend.

Klacht 44
Klager is het niet eens met de wijze waarop de ondernemer de gehanteerde uitvaartmodules toepast. Extra tijd voor een rouwauto wordt wel in rekening gebracht, terwijl de kosten van een niet-gebruikte volgwagen niet op de factuur in mindering worden gebracht. De ondernemer heeft echter correct volgens de door haar vastgelegde regels gewerkt zodat de klacht moest worden afgewezen.

Klacht 48
De uitvaart zou op dinsdag na een weekend plaatsvinden. Om de rouwbrieven toch tijdig bezorgd te krijgen had klager zich daarvoor van de diensten van een koeriersbedrijf verzekerd. De ondernemer had echter op maandagmorgen niet alert genoeg op afspraken inzake tijdig drukken van de rouwbrieven gereageerd met als gevolg dat ze pas gereed waren op een tijdstip dat bezorging buiten de stad niet meer mogelijk was. Hierdoor zijn een aantal eventuele belangstellenden niet (tijdig) op de uitvaart geattendeerd en dus niet aanwezig geweest.
Bovendien was bij de begraafplaats gebleken dat de bestelde strooibloemen door de ondernemer vergeten waren.

De ondernemer erkende volmondig dat er fouten waren gemaakt, maar partijen konden het niet eens worden over de hoogte van een vergoeding. Deze is door de Ombudsman vastgesteld op € 750, zijnde € 250 hoger dan de ondernemer bereid was te verstrekken.

De complete verslagen van deze uitspraken zijn terug te vinden op de website van de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >