nieuws

Facultatieve
Sponsors

Dodenakkers.nl introduceert het Funerair Jaarboek 2004

17 mei 2005


Bij de oprichting van stichting Dodenakkers.nl op Allerzielen 2002 was het de bedoeling om het funerair erfgoed niet alleen via een website onder de aandacht te brengen, maar ook andere publicatievormen te gebruiken. Het idee ontstond om een funerair jaarboek uit te brengen, als aanvulling op de digitale teksten.

Elk jaar zou in het jaarboek een ander thema behandeld kunnen worden, waarin verschillende aspecten van de geschiedenis van de dood in Nederland onder de aandacht gebracht zouden kunnen worden. De eerste gedachten waren dat het jaarboek met verschillende bijdragen, maar zeker ook met steun van onze donateurs, gemaakt kon worden.

Als thema voor het eerste jaarboek werd gekozen voor ‘Politiek en de Dood’, aangezien wetgeving en politiek altijd een belangrijke rol hebben gespeeld in de geschiedenis van de dood. En geschiedenis leeft, dat blijkt wel uit de actualiteit. Zo is met de naderende toetreding van Turkije tot de EU ook de discussie weer opgelaaid over de erkenning door Turkije van de genocide op de Armeense bevolking. Het geeft aan dat het belangrijk is om naar het verleden te kijken en niet te vergeten. Geschiedenis is niet alleen het verleden, geschiedenis bepaalt ook de toekomst. Het funeraire erfgoed hoort daar ook een rol in te spelen.

Een artikel over politieke moorden laat zien dat deze van alle tijden zijn, hoe graag we dit ook anders zien. Daarnaast artikelen over begraven in kerken tot laat in de negentiende eeuw in Amsterdam, de dood als politieke strafmaatregel en over een omstreden Armeens monument op een begraafplaats in Assen. De verschillende artikelen worden ingeleid door een uitgebreide beschrijving van de geschiedenis rond de lijkbezorging en de groeiende invloed daarop van de overheid.

Auteurs: Leon Bok, René ten Dam, Henk de Feijter, Edwin Maes en Marten Mulder. Eindredactie: Wim Meulenkamp.

Het Funerair Jaarboek 2004 is verkrijgbaar door overmaking van 10 euro op 3799.99.455 ten name van Stichting Dodenakkers.nl te Soest onder vermelding van naam en adres. Nieuwe donateurs van de stichting ontvangen het jaarboek gratis.

Kijk voor meer informatie op http://www.dodenakkers.nl.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >