nieuws

Facultatieve
Sponsors

Deposito’s NUVU-ondernemingen verantwoord beheerd.

12 augustus 2002

De NUVU heeft een aantal jaren geleden het beheer van deposito’s (bedragen die door consumenten aan uitvaartondernemers in ‘bewaring’ worden gegeven met als doel te zijner tijd de uitvaart te kunnen bekostigen) aan de orde gesteld. Het doel was en is dat deposito’s binnen wettelijke kaders worden beheerd en buiten de invloedsfeer van het uitvaartbedrijf worden gehouden.

De voorwaarden waaraan het beheer van deposito’s moeten voldoen zijn destijds vastgelegd in artikel 16 van De NUVU-gedragcode.

Inmiddels voldoen alle aangesloten leden van De NUVU aan de gestelde eisen waarmee het beheer van deposito’s is veilig gesteld en ook op dit punt wordt voldaan aan de kwaliteit die De NUVU samen met alle aangesloten leden voorstaat.

Wilt u meer weten over deposito’s en wat De NUVU-ondernemer voor u kan betekenen, klik dan hier voor het adres van De NUVU-ondernemer in uw regio en maak vrijblijvend een afspraak.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Moet u op dit moment een uitvaart regelen?

JA NEE