nieuws

Facultatieve
Sponsors

Den Boer Groep wil verbinden en verbreden

1 oktober 2012

In 2008 werd een start gemaakt met het ontwikkelen, produceren en leveren van producten voor begraafplaatsinrichting. Grotendeels worden deze producten gemaakt in aan ons gelieerde productiebedrijven in Hardinxveld-Giessendam en Mönchen Gladbach (Dld). Den Boer Econorm is binnen de Den Boer Groep de verkoop- en ontwikkelingsmaatschappij voor producten voor het milieu, openbare ruimte en begraafplaatsinrichting. De onderneming vindt zijn oorsprong in Nieuw- Lekkerland, waar in 1883 de eerste betonproducten werden geproduceerd.

Ontwikkeling
Op het gebied van begraafplaatsinrichting werden 150 producten ontwikkeld, van grafkelders, mausolea, asbestemmingen tot en met bovengronds begraven. Daarbij speelt de duurzaamheid een belangrijke rol. Geen gebruik meer maken van eindige grondstoffen, resultaten behalen op het gebied van het terugdringen van de CO2 uitstoot, de luchtkwaliteit verbeteren en een zo lang mogelijke levensduur bewerkstelligen. Onderzoek is cruciaal om te komen tot de top in duurzaamheidsland; de Den Boer Groep en Den Boer Econorm rekenen dat tot een kerntaak.

Verbreden & Aeden Funerair Advies en Beheer
In de Benelux bedienen we inmiddels honderden overheden en kerkelijke instellingen op het gebied van begraafplaatsinrichting. Onze kennis op het gebied van specifieke terreinen zoals ontwerp, techniek en gebruikersvriendelijkheid hebben we veelal verder kunnen ontwikkelen door samenwerking met derden die thans behoren tot ons kernnetwerk, bedrijven en deskundigen die een belangrijke bijdrage leveren aan de tot standkoming van nieuwe innovaties. Door de vele contacten is zowel op lokaal als landelijk politiek niveau de interesse in onze duurzame ondernemingsbasis toegenomen. Anno 2012 zien we tevens dat overheden (onrendabele) niet-kerntaken willen verzelfstandigen en veelal willen afstoten aan private partijen. Dat is de basis van Aeden Funerair Advies en Beheer, een nieuwe activiteit die we eerst uitvoerig hebben getest en nu wordt ingezet als mogelijkheid tot een verbreding van onze dienstverlening. We doen dit samen met de ANS Adviesgroep uit Amsterdam .

Verbinden & Aeden Zorg
We hebben ervaren dat het binnen de uitvaartbranche soms moeilijk is onze producten en diensten te communiceren aan de uitvaartondernemingen en de burger. Initiatieven zoals de website www.bovengrondsbegraven.nl is een mooi voorbeeld hoe we burgers informeren over deze vorm van bijzetten. De 48 uurs service voor het plaatsen van duurzame grafkelders blijkt een succes, evenals specifieke voorlichtingsseminars, studiereizen en bedrijfsbezoeken.


Steeds meer uitvaartondernemingen maken er gebruik van. Echter, in de vele gesprekken met uitvaartondernemers hebben we vastgesteld dat de wil om kennis te nemen van nieuwe ontwikkelingen er wel is, maar dat de slechts zeer beperkt beschikbare tijd bij het aannemen en uitvoeren van een uitvaart een grote rol speelt en vrijwel geen ruimte laat om de burger en nabestaanden op het gebied van asbestemmingen, bijzetting in grafkelders, bovengronds begraven en luxere vormen van begraven, zoals mausolea, te informeren.

Met Aeden Zorg willen we dit een impuls geven, in combinatie met de overige zorgaspecten; dit betekent het samenwerken met uitvaartleiders en uitvaartondernemingen, toeleveranciers maar ook notarissen, fiscalisten en accountants die in toenemende mate van belang zijn met betrekking tot diensten op het gebied van nabestaandenzorg.

Vandaar Aeden Zorg, een “full service” platform. De basis wordt gevormd door een franchiseformule, hierbij maken we gebruik van hoogwaardige ICT technologie. Aeden Zorg staat open voor netwerken en samenwerken met marktpartijen binnen en buiten de uitvaartbranche. Binnen Aeden Zorg werken al verschillende ondernemingen met elkaar samen, bedrijven die verbinden en mee ontwikkelen om de transparantie en openheid binnen de uitvaartbranche te bevorderen en te bewerkstelligen. Aeden Zorg is mede ontwikkeld door Axeria Prevoyance, een financieel concern uit Lyon (Fr) en onderdeel van April Financial Services, met vestigingen in 45 landen.

APRIL

APRIL

APRIL is een toonaangevende wereldwijde assurantiemakelaar met hoofdkantoor in Lyon Frankrijk. Het bedrijf verzorgt zorgverzekeringen evenals persoonlijke verzekeringen w.o. uitvaartverzekeringen, en schadeverzekeringen voor individuen, professionals (TNS), bedrijven en gemeenschappen. APRIL adviseert, ontwerpt, beheert en verkoopt verzekeringspolissen via meerdere distributiekanalen.

APRIL werd in 1988 opgericht en is met bijna 4000 medewerkers actief in 37 landen. In 2011 bedroeg de omzet € 757,4 miljoen.

Belangrijke feiten over APRIL

 • Nummer 1assurantiemakelaar in Frankrijk en Canada (schadeverzekeringen)
 • Marktleider op het gebied van reisverzekeringen in Latijns-Amerika, Frankrijk en Slovenië
 • Meer dan 6 miljoen polishouders
 • Concernomzet in 2011 van € 757 miljoen, waarvan 22% buiten Frankrijk
 • Nettowinst over het hele jaar 2011 van € 55,5 miljoen
 • Bedrijfsresultaat in 2011 van € 79,6 miljoen
 • 3833 medewerkers
 • Activiteiten in 37 landen via ruim 45 werkmaatschappijen
 • Verkrijgbaar via 200 winkels in Frankrijk, ruim 20.000 tussenpersonen wereldwijd en callcenters op 3 continenten


Strategie
APRIL houdt nog altijd vast aan de oorspronkelijke ambitie om “het gezicht van verzekeringen te veranderen” en gaat zelfs een stap verder met eenvoudig af te sluiten en gebruiksvriendelijke verzekeringen.

In het merk APRIL draait alles om het vereenvoudigen van het leven van klanten:
 • Qua gedrag (op basis van de kernwaarden, zie verderop): “eenvoud” voor een beter begrip, “betrokkenheid” voor verbetert persoonlijk contact en “innovatie” om het best en dichtst bij de behoeften van individuen te staan.
 • Qua activiteiten: als meervoudig gespecialiseerd verzekeraar kan APRIL via haar verscheidene dochtermaatschappijen, elk een expert op hun terrein, een breed assortiment aan contracten bieden.


Kernwaarden
Als een betrokken verzekeraar staat bij APRIL de klant in alles centraal om zo maatwerk verzekeringsoplossingen te kunnen bieden die zijn afgestemd op de huidige en toekomstige behoeften van klanten. APRIL streeft naar het vinden van unieke, innovatieve oplossingen die het dagelijks leven van consumenten en bedrijven eenvoudiger maken. Op deze wijze wil het bedrijf continu op de toekomst gericht zijn en de producten opnieuw blijven vernieuwen om zodoende voortdurend eigentijds te blijven en onze klanten optimaal te bedienen.

Eenvoud
Dit ligt aan alles wat APRIL elke dag doet ten grondslag. APRIL beoogt hiermee verzekeringen toegankelijker te maken door polissen en diensten aan te bieden die zo helder mogelijk zijn, zodat klanten met kennis van alle feiten een gedegen keuze kunnen maken. APRIL streeft naar eenvoud in de relatie met partners en klanten omdat dit in de optiek van het bedrijf getuigt van betrokkenheid en een garantie van efficiëntie en effectiviteit afgeeft.

Betrokkenheid
Achter elke polis schuilt een klant, een klant die in veel gevallen voor een moeilijke situatie staat: een ongeval, diefstal, ziekte, overlijden, etc. Juist in dergelijke situaties is het van belang een nauwe en betrokken relatie op te bouwen met polishouders of de distributeur die fungeert als hun adviseur. Het verzekeren van klantvriendelijke communicatie is daarom een van de belangrijke servicebeloften van APRIL waar de teams zeer attent op zijn.

Innovatie
Om het verschil te kunnen maken, streeft APRIL constant naar het ontwikkelen van nieuwe oplossingen om de huidige of aankomende verplichtingen beter te dekken. Dit vereist een ontvankelijkheid voor veranderingen en ontwikkelingen in de maatschappij, het vermogen verder te kijken dan marktonderzoek en uitgesproken verwachtingen om zo de vinger op de onderliggende behoeften te leggen, segmentatie van traditionele markten om zo meer geavanceerde verzekeringsoplossingen te leveren, het vergroten van activiteiten in nichemarkten die slechts beperkt of zelfs ondermaats worden bediend door grote spelers, het vereenvoudigen van processen ten behoeve van snellere responstijden, etc. Bij APRIL zijn medewerkers iedere dag en in elk stadium van de verzekeringscyclus bezig met het ontwikkelen van innovatiemogelijkheden en maatwerk.

Maatschappelijke betrokkenheid en duurzaamheid
APRIL draagt bij aan het bevorderen van diversiteit en bestrijden van enige vorm van discriminatie door haar sterke maatschappelijke betrokkenheid, in het bijzonder door het ondersteunen van projecten om mensen met een handicap, jongeren, ouderen en ondernemers weer op weg te helpen in de maatschappij.

Al in november 2004 maakte het managementteam de aansluiting bij het Corporate Citizen-project, dat zich richt op drie kernpunten:
 • de professionele integratie van gehandicapten,
 • de integratie van ouderen en kansarme jongeren,
 • het ondersteunen van ondernemers in moeilijkheden.


Naast de maatschappelijke betrokkenheid willen we o.a. een bijdrage leveren om projecten te ondersteunen die beogen de luchtkwaliteit te verbeteren, de CO2 uitstoot te verminderen. Dat kan door o.a. gerecyclede grondstoffen te betrekken bij nieuwe productieprocessen zodat er geen aanslag meer wordt gepleegd op eindige grondstoffen. Denken en doen in Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid zorgen voor een mooiere en beter leefbare wereld. En dat willen we straks nalaten en doorgeven aan volgende generaties.

APRIL, Axeria Prévoyance en Aeden Zorg
Axeria Prévoyance is een werkmaatschappij van April. Voor de Nederlandse markt zal Axeria Prévoyance in samenwerking met Aeden Zorg verschillende financiële en verzekeringsproducten ontwikkelen en aanbieden specifiek voor de Nederlandse markt.
Het samenwerken met Aeden Zorg is voor APRIL een belangrijk project in Nederland. Feitelijk een eerste stap, gericht op de zorg en uitvaartmarkt met ruimte voor vernieuwing en innovatie. Als programma partner van Aeden Zorg zal APRIL een grote bijdrage geven om financiële producten te ontwikkelen en te realiseren op het gebied van zorg, ongevallen, uitvaart en nalatenschapafwikkeling. www.april.com
September 24th 2012

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE