nieuws

Facultatieve
Sponsors

DELA ziet forse stijging overlijdens

2 april 2020

Coöperatie DELA ziet het aantal overlijdens stijgen. In januari en februari ontving DELA ongeveer 3.000 overlijdensmeldingen per maand. In maart waren dat ongeveer 4.000 overlijdensmeldingen. Normaal verzorgt DELA tussen de 80 en 90 uitvaarten per dag. Dat zijn er nu tussen de 130 en 140 per dag, dat schrijft DELA vandaag in een mailing.

DELA registreert niet de oorzaak van het overlijden, maar de samenhang met de toename van het aantal overleden corona patiënten is evident. De afgelopen periode zag DELA vooral in Brabant een toename van het aantal overlijdens, nu zien we dat ook in andere delen van het land het aantal overlijdens stijgt.

DELA heeft op sommige locaties extra mobiele koelvoorzieningenmoeten plaatsen en er worden ook in de avonden en op zondagen uitvaarten verzorgd.

Dienstverlening in de praktijk

Alle maatregelen en adviezen van de overheid worden door DELA opgevolgd. Dat heeft invloed op de manier waarop de dienstverlening wordt uitgevoerd. Er zijn bij een uitvaartdienst maximaal 30 bezoekers toegestaan. Dagelijks gaat onze zorg uit naar onze medewerkers die in contact staan met nabestaanden tijdens rouwbezoeken en uitvaartdiensten, vanwege het besmettingsrisico dat zij daardoor mogelijk lopen. Het is nog niet duidelijk of ook medewerkers in uitvaartverzorging vanaf maandag getest kunnen worden. Dat brengt onzekerheid met zich mee.

Economische gevolgen

Hoewel het persoonlijk verdriet altijd voorop staat, hebben noodzakelijke maatregelen ook economische gevolgen. Coöperatie DELA is financieel gezond. DELA betaalt de kosten van een uitvaart wanneer de overledene een natura verzekering had conform de polis. Nabestaanden worden daardoor niet geconfronteerd met bijvoorbeeld vervoerskosten wanneer hun dierbare is overleden in een ziekenhuis in een regio ver van huis en teruggebracht moet worden naar de woonplaats.

Extra vervoerskosten niet in rekening gebracht

Wanneer DELA de uitvaart verzorgt voor een overledene zonder deze natura polis, dan brengt DELA zoals gebruikelijk marktconforme tarieven in rekening. DELA maakt in deze periode een uitzondering voor de vervoerskosten na overlijden als gevolg van Corona in een ziekenhuis ver van huis. Deze extra kosten worden door DELA niet in rekening gebracht bij de nabestaanden. DELA realiseert zich dat niet elke uitvaartonderneming dit kan opbrengen. DELA ziet graag een oplossing voor uitvaartondernemingen die deze extra vervoerskosten in deze periode niet voor nabestaanden kunnen betalen. Wellicht kunnen zij hiervoor een beroep doen op steunmaatregelen van de overheid.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE