nieuws

Facultatieve
Sponsors

DELA: Transparantie en vergelijkbaarheid grafkosten nog ver weg

Wens Tweede Kamer flinke kluif voor gemeenten

1 april 2009

Eindhoven, 1 april 2009 – Tariefverschillen tot 4.000 euro tussen buurgemeenten voor een gemeentelijk graf bleken moeilijk verklaarbaar. Een half jaar na de politieke behandeling van de nieuwe Wet op de Lijkbezorging, maakt coöperatie DELA de balans op. Een onderzoek onder ruim 60 Nederlandse gemeenten laat zien dat gemeenten nog altijd moeite hebben om grafkosten transparant en onderling vergelijkbaar te maken.

Reactie op Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (LOB)
Het LOB publiceerde vandaag op grafkostenonderzoek.com de tarieven van 840 begraafplaatsen. Dit schept onduidelijkheid omdat het LOB tarieven publiceert en niet de onderliggende kosten. Graftarievenonderzoek dekt meer de lading. Uit het onderzoek is een lichte tendens waarneembaar dat tariefsverhogingen lijken af te vlakken. DELA herkent deze tendens, maar is gematigd positief over de uitkomsten. Martin Kersbergen, manager corporate communicatie van DELA: ”Met een gemiddelde stijging van vier procent zijn er ook gemeenten die een forsere prijsstijging doorvoeren. Het geeft dus geen verklaring voor de grote tariefsverschillen tussen gemeenten die nog altijd bestaan.” Bovendien is een vergelijking van twee jaren erg voorbarig. ‘DELA vraagt al enkele jaren aandacht voor deze problematiek,’ licht Kersbergen toe.


Transparantie kosten
Toen de Tweede Kamer de nieuwe Wet op de Lijkbezorging afgelopen najaar behandelde, beoogde zij tevens een grotere transparantie en vergelijkbaarheid tussen gemeentelijke tarieven. In de praktijk was de opbouw en berekeningswijze van kosten, die de basis vormen van de tarieven, onduidelijk. De Tweede Kamer riep gemeenten op onderlinge afstemming te zoeken om zodoende de transparantie te vergroten. Uit het onderzoek van DELA blijkt dat 67% van de gemeenten op de hoogte is van deze wens van de Tweede Kamer. Inmiddels blijkt uit onderzoek dat bijna 80% van de gemeenten nog geen afstemming heeft gezocht over kosten en tarieven met andere gemeenten. De overgrote meerderheid (93%) geeft tevens aan dat de eigen berekeningswijze niet of slechts beperkt vergelijkbaar is met andere gemeenten, of zegt niet te weten of het vergelijkbaar is.


Grafkosten en -tarieven
Driekwart van de onderzochte gemeenten gaf te kennen dat de gemeenteraad ieder jaar de hoogte en rechtvaardigheid van de tarieven gedetailleerd controleert. De maatstaf hierbij die wordt gehanteerd, verschilt echter per gemeente. Martin Kersbergen, manager corporate communicatie van DELA: “Voor veel Nederlanders is de keuze tussen begraven of cremeren een financiële geworden. Uit eerder onderzoek van DELA blijkt echter dat mensen vinden dat dit een morele overweging moet zijn. Daarom is het voor de burger belangrijk te weten op welke kosten die graftarieven gebaseerd zijn.”


Communicatie naar de burger
84% van de ondervraagde gemeenten publiceert de graftarieven via de gemeentegids, brochures of websites. 17% doet dit op verzoek van de burger. Het betreft hier vooral overzichten van de graftarieven die de gemeenten de burger in rekening brengen. Gemeenten hebben echter moeite de onderliggende kosten inzichtelijk te maken.

Kersbergen: “Op zich hebben we daar wel begrip voor. Een half jaar is natuurlijk niet lang om beleidswijzigingen door te voeren. Gemeenten zouden kunnen beginnen met actiever onderling kennis uit te wisselen. Als de kostenberekening tussen gemeenten overeenkomt, is het publiceren van deze kosten een eenvoudige volgende stap. Het is wel belangrijk dat het onderwerp hoog op de agenda blijft en dat gemeenten onderlinge afstemming zoeken.”


Over DELA
Ruim 100 vestigingen, zo’n 1.000 medewerkers en 3 miljoen verzekerden maken coöperatie (zonder winstoogmerk) Draagt Elkanders Lasten (DELA) marktleider in de Benelux. DELA helpt mensen al 70 jaar tegen een eerlijke prijs met repatriëring, opvang, begrafenis, crematie, nazorg en financiële diensten op deze terreinen. Nabestaanden waarderen de dienstverlening met een negen. DELA heeft het Keurmerk Uitvaartwezen. Sinds 2006 is DELA hoofdsponsor van het Nationaal Dames Volleybalteam.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >