nieuws

Facultatieve
Sponsors

DELA toetst beleid 24 weken grens bij leden

25 juni 2012

In het programma De Vijfde Dag van de EO wordt de vraag gesteld of uitvaartverzekeraars bij overleden kindjes tot 24 weken zwangerschap zich verschuilen achter kleine lettertjes in de polisvoorwaarden.

Algemeen directeur Edzo Doeve: 'Hoewel de grens van 24 weken zwangerschap het enige objectieve, wettelijk vastgelegde criterium is, gaat DELA daar in de praktijk ruimhartiger mee om.' DELA heeft informatie, feiten en cijfers over de praktijk met de redactie van het programma gedeeld. Hiermee laat DELA zien dat DELA-voorwaarden heeft en tegelijkertijd haar leden in kwetsbare situaties met raad en daad bij staat.

Ledenraadpleging

De discussie over de wettelijke grens van 24 weken is niet nieuw. Bij de evaluatie van de Wet op de Lijkbezorging, heeft de uitvaartbranche deze grens ook al aan de orde gesteld, omdat het in de praktijk steeds vaker tot dilemma’s leidt. DELA zal haar leden, de verzekerden, voorleggen of die grens en de toepassing van het beleid als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen moet worden aangepast. Het onderwerp staat op de agenda tijdens de eerstkomende bijeenkomst met de leden van het coöperatiepanel. Leden die hun mening willen delen met de andere leden van DELA, kunnen zich hiervoor aanmelden: voorelkaar@dela.org

Reageer op dit artikel

Reacties:


nog geen reacties
Uw reactie op dit artikel

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE