nieuws

Facultatieve
Sponsors

DELA realiseert ceremoniehuis voor rouwen en trouwen in historische stukje Eindhoven.

9 juni 2016

Herbestemming

Het gebied Mariënhage in Eindhoven krijgt een herbestemming. De gemeente Eindhoven, Orde der Augustijnen, provincie Noord-Brabant en coöperatie DELA hebben overeenstemming bereikt over een beoogde samenwerking. Een bijdrage van zowel de gemeente als de provincie maakt deel uit van de contracten die naar verwachting deze zomer worden getekend.

Herbestemming

De Paterskerk, het voormalig Augustinianum en de Studentenkapel worden door de vier partners met behoud van de cultuurhistorische waarde herontwikkeld tot een plek van ontmoeting, verbinding en verdieping. Hiermee krijgt het centrum van Eindhoven er een hoogwaardige publieksfunctie bij.
In het klooster Mariënhage zien de overgebleven paters Augustijnen door vergrijzing hun krachten afnemen. Zij zijn op hoge leeftijd en hun behoefte aan zorg neemt toe. Hoewel het klooster in goede staat verkeert, zijn de Paterskerk en andere gebouwen dringend toe aan restauratie. Samen met gemeente Eindhoven zijn de Augustijnen op zoek gegaan naar een partij die de zorg voor deze bijzondere plek op zich wil nemen. “De Augustijnen en de gemeente hebben eerder hun gezamenlijk ambitie gevat in het thema ‘Hart en ziel’, een plek van ontmoeting, verbinding en verdieping. ‘Met hart en ziel’ was het kenmerk van het verleden. Wij zijn blij dat we er in goede samenwerking met DELA, gemeente en provincie, in slagen om deze plek ook in de toekomst ‘Hart en ziel’ te geven,” aldus Louis Mulder, vicaris provinciaal van de Augustijnen.


Ceremoniehuis

DELA neemt het gebied met de bijbehorende gebouwen over van de Orde der Augustijnen en gemeente Eindhoven. DELA laat de bestaande gebouwen en de Paterskerk restaureren en maakt deze toegankelijker. Edzo Doeve, directievoorzitter coöperatie DELA: ”Bijzonder is de manier waarop door alle partijen in gemeenschappelijkheid en met groot enthousiasme is gewerkt aan de herbestemming van Mariënhage. In provincie en gemeente hebben we een goede partner gevonden. We zijn daar ontzettend blij mee.” DELA realiseert naast een ceremoniehuis ook faciliteiten voor ontmoeting en overnachting.

Toegankelijker, multifunctioneler en groener

Om het gebied beter te laten aansluiten op het openbaar gebied laat gemeente Eindhoven de Kanaalstraat opnieuw inrichten. Met de herbestemming en renovatie door DELA wordt het gebied behalve toegankelijker ook groener en multifunctioneler. Voor de stad Eindhoven is behoud van Mariënhage belangrijk omdat de gebouwen voor het centrum van grote cultuurhistorische en religieuze waarde zijn, en deel uitmaken van een groter gebied dat wordt herontwikkeld. Wethouder Mary-Ann Schreurs: "We kwamen in gesprek met de paters om vernieuwing van Mariënhage mogelijk te maken. Deze plek refereert naar de verhalen uit het verleden, maar wordt dankzij deze ontwikkeling toegankelijk voor iedereen én aangevuld met nieuwe rituelen. Daarom is de rol van DELA zo mooi en bijzonder! Door de groenontwikkeling in het gebied draagt het niet alleen bij aan de waterbeheersing in relatie tot de klimaatverandering, maar krijgt Eindhoven er bovenal een prachtige en inspirerende plek bij!"

Religieus Brabant

Om de herinrichting te realiseren werd behalve de gemeente ook de provincie betrokken. De provincie Noord-Brabant zet zich in voor het behoud van het erfgoed in Brabant waarmee de verhalen over de provincie worden verteld. In de lijn ‘Religieus Brabant’ is Mariënhage belangrijk vanwege de architectuur, religie en militaire geschiedenis. Gedeputeerde Henri Swinkels: ”De provincie doet actief mee en draagt bij aan het anders omgaan met Brabants erfgoed en herbestemming, samen met ondernemende partners. Dit klooster neemt een bijzonder plaats in binnen de verhalen van Brabant. Het speelt zowel een rol in onze bestuurlijke, religieuze als militaire geschiedenis. Samen met de Augustijnen, gemeente Eindhoven en coöperatie DELA geven we dit erfgoed een nieuwe toekomst, een volgend hoofdstuk in het verhaal van Mariënhage en van Brabant.”

Bijdragen provincie en gemeente

De provincie Noord-Brabant draagt € 2,3 miljoen bij aan de restauratie van het complex. Daarnaast verstrekt de provincie voor de gehele herontwikkeling een lening aan DELA voor bedrag van € 5 miljoen. Gemeente Eindhoven geeft voor die lening een garantsteling af aan de provincie van € 2,5 miljoen. Gemeente Eindhoven levert via een voorfinanciering uit toekomstige inkomsten voor de stad (o.a. toeristenbelasting) een financiële bijdrage van € 1,3 miljoen voor de herontwikkeling van het kloostercomplex Mariënhage, plus € 0,7 miljoen voor de (groen-)ontwikkeling van de Kanaalstraat.

Als alles volgens planning verloopt en bij instemming van de gemeenteraad van Eindhoven in juli, wordt het nieuwe Mariënhage in de tweede helft van 2018 in gebruik genomen.

Doorgeven

Vandaag de dag willen we behouden wat ons herinnert aan vroeger, want we beseffen ons dat dit maakt tot wie we zijn. Tradities worden gekoesterd en levenslessen doorgegeven aan de volgende generaties. Ook voor de gebouwde omgeving geldt dat het een onderdeel vormt van onze identiteit. Het zijn sporen uit het verleden die zichtbaar en tastbaar aanwezig moeten blijven. Net als de daaraan verbonden rituelen, verhalen en gewoonten. Om de cultuurhistorische waarde van Mariënhage te behouden, is vernieuwing noodzakelijk. Als één van de partners kan DELA hiermee iets terug doen voor de stad waarin het als coöperatie zo geworteld is.

Het nieuwe Mariënhage van DELA biedt vanuit het thema ‘Hart en ziel’ ruimte aan een uiteenlopend programma voor trouw- en rouwplechtigheden, maar ook voor concerten, congressen, lezingen en kerkdiensten. De Paterskerk blijft behouden als beeldbepalend icoon voor de stad én als ceremoniehuis. Een plek die de herinnering ademt van de rijke geschiedenis, maar straks ook inspireert door een eigentijdse en flexibele aankleding.

Verbinden

Bij DELA draait de dienstverlening om de verbondenheid tussen generaties, het doorgeven van herinneringen en de zorg voor elkaar. In het ceremoniehuis kunnen alle plechtigheden van het leven worden gevierd. Met respect voor traditie en cultuur, ongeacht de geloofsovertuiging. In het oude Augustinianum ontstaan faciliteiten voor ontmoeting en overnachting. In deze bijzondere verblijfplaats weten gasten, zowel zakelijk als recreatief, zich naast elkaar warm en gastvrij ontvangen. Ceremonies en congressen sluiten naadloos op elkaar aan en verstevigen de economische levensvatbaarheid van het gebied.

Coöperatie DELA kent geen winstoogmerk. Voor de duurzaamheid van het nieuwe Mariënhage is het evenwel essentieel dat het geheel, al is het tegen bescheiden rendementen, op een financieel verantwoorde wijze kan worden geëxploiteerd. Als alles volgens planning verloopt wordt het nieuwe Mariënhage in de tweede helft van 2018 in gebruik genomen.

Voor meer informatie over een uitvaart in Eindhoven, kijk op Uitvaart-Eindhoven.nl.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >