nieuws

Facultatieve
Sponsors

DELA onderzoekt duurzaam alternatief voor cremeren en begraven

29 september 2016

Coöperatie DELA onderzoekt de mogelijkheden van een duurzaam alternatief voor cremeren en begraven: ecoleren. Deze nieuwe techniek zet het lichaam van de overledene om in een inactief biologisch poeder en is ontwikkeld door het Ierse bedrijf EcoLegacy, waar DELA al geruime tijd mee in gesprek is. Binnenkort wordt ecoleren voor het eerst toegepast in Ierland.

In vergelijking met cremeren is voor ecoleren minder energie nodig. Het proces werkt op basis van elektriciteit. De uitstoot van typische uitvaartafvalstoffen, zoals kwik, amalgaam en formaldehyde wordt gereduceerd en ook pathogene stoffen en resten van medische stoffen worden geneutraliseerd. Ecoleren is volgens coöperatie DELA een zeer schone - en milieuvriendelijke optie voor lijkbezorging die door de piëteitsvolle werkwijze ook geschikt is voor toepassing op grote schaal. De overblijfselen lijken sterk op die van cremeren en dragen, in tegenstelling tot asresten, bij aan het milieu. Het poeder dat na het ecoleren overblijft kan overal begraven of uitgestrooid worden. Dit biedt de mogelijkheid om, naast de bestaande herdenkingsproducten (zoals urnen en assieraden) ook herinneringsmonumenten te creëren.

Wet op de Lijkbezorging

Coöperatie DELA wil dat er ruimte komt om alternatieven voor begraven en cremeren toe te passen. In de Wet op de Lijkbezorging worden nieuwe toepassingen niet expliciet verboden. Daarom pleit DELA ervoor dat na een adequate beoordeling door experts een nieuwe technologie op kleine schaal aangeboden kan worden. Bij de beoordeling zouden naast marktpartijen ook vertegenwoordigers van de Gezondheidsraad, de Onderzoeksraad voor Veiligheid, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, juristen, ingenieurs en ethici, betrokken moeten worden. Zij beoordelen nieuwe technieken op integriteit, ethische toepasbaarheid en op naleving van de milieuwetgeving.

Reageer op dit artikel

Reacties:


28 juli 2017 om 15:31

Jan Reurekas

Duurzaam cremeren: kan volgens mij nog duurzamer met een kist die voor meerdere mensen gebruikt kan worden. Een huurkist, zonder dat deze kist mee gaat met de crematie, de overledene wordt voor de crematie uit de kist naar de oven gaat en deze kist herbruikbaar wordt voor anderen, scheelt verbranding van de kist en is voor anderen bruikbaar


Uw reactie op dit artikel

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE