nieuws

Facultatieve
Sponsors

DELA onderzoekt duurzaam alternatief voor cremeren en begraven

29 september 2016

Coöperatie DELA onderzoekt de mogelijkheden van een duurzaam alternatief voor cremeren en begraven: ecoleren. Deze nieuwe techniek zet het lichaam van de overledene om in een inactief biologisch poeder en is ontwikkeld door het Ierse bedrijf EcoLegacy, waar DELA al geruime tijd mee in gesprek is. Binnenkort wordt ecoleren voor het eerst toegepast in Ierland.

In vergelijking met cremeren is voor ecoleren minder energie nodig. Het proces werkt op basis van elektriciteit. De uitstoot van typische uitvaartafvalstoffen, zoals kwik, amalgaam en formaldehyde wordt gereduceerd en ook pathogene stoffen en resten van medische stoffen worden geneutraliseerd. Ecoleren is volgens coöperatie DELA een zeer schone - en milieuvriendelijke optie voor lijkbezorging die door de piëteitsvolle werkwijze ook geschikt is voor toepassing op grote schaal. De overblijfselen lijken sterk op die van cremeren en dragen, in tegenstelling tot asresten, bij aan het milieu. Het poeder dat na het ecoleren overblijft kan overal begraven of uitgestrooid worden. Dit biedt de mogelijkheid om, naast de bestaande herdenkingsproducten (zoals urnen en assieraden) ook herinneringsmonumenten te creëren.

Wet op de Lijkbezorging

Coöperatie DELA wil dat er ruimte komt om alternatieven voor begraven en cremeren toe te passen. In de Wet op de Lijkbezorging worden nieuwe toepassingen niet expliciet verboden. Daarom pleit DELA ervoor dat na een adequate beoordeling door experts een nieuwe technologie op kleine schaal aangeboden kan worden. Bij de beoordeling zouden naast marktpartijen ook vertegenwoordigers van de Gezondheidsraad, de Onderzoeksraad voor Veiligheid, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, juristen, ingenieurs en ethici, betrokken moeten worden. Zij beoordelen nieuwe technieken op integriteit, ethische toepasbaarheid en op naleving van de milieuwetgeving.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >