nieuws

Facultatieve
Sponsors

DELA: Nederlander gepikeerd over gemeentelijke verschillen bij grafkosten

Onderzoek DELA: Tweede Kamer moet kosten toetsen op hoogte en rechtvaardigheid.

30 mei 2008

Eindhoven, 30 mei 2008 – De enorme verschillen in kosten die gemeenten berekenen voor graven, stuiten op groot onbegrip bij de burger. De keuze voor begraven of cremeren moet een morele zijn en mag niet worden beïnvloed door de kosten, vindt 63%. Een nog grotere meerderheid (72%) wenst een actieve rol voor de Tweede Kamer bij het toetsen van de rechtvaardigheid van de gemeentelijke grafkosten. DELA gaf in de aanloop naar de behandeling van de wet op de lijkbezorging, begin volgende maand in de Tweede Kamer, opdracht tot een landelijk, representatief publieksonderzoek.

Tussen gemeenten die luttele kilometers van elkaar liggen, bestaan verschillen tot bijna vierduizend euro voor de kosten van een graf op een openbare begraafplaats. De gemiddelde kostenstijging van gemeentelijke begraafplaatsen tussen 2002 en 2007 bedraagt daarnaast vijftig procent. DELA liet ruim 500 Nederlanders vragen naar hun kennis en meningen over dit onderwerp.


Uitkomsten van het onderzoek
- 78% denkt niet dat de prijsverschillen tussen gemeenten goed zijn te verklaren door verschillen in grondprijzen, salaris van grafdelvers, etc.

- 84% vindt het belangrijk dat gemeenten dezelfde methodiek gaan gebruiken om tarieven voor grafkosten te bepalen en daarmee de onderlinge vergelijkbaarheid te vergroten.

- 69% vindt het een taak van de overheid om te zorgen voor de mogelijkheid begraven te worden. Slechts 5% vindt dit een taak voor kerken en 4% voor bedrijven. 22% van de respondenten heeft hier geen mening over.

- Traditioneel is de keuze voor de uitvaartvorm voornamelijk ingegeven door morele en religieuze overwegingen. Hoewel een meerderheid van 63% nog altijd vindt dat kosten geen rol zouden mogen spelen bij de keuze tussen begraven of cremeren, denkt 65% van de ondervraagden dat de kosten wel degelijk steeds vaker een rol spelen bij deze keuze.

- Nederlanders vinden het erg belangrijk dat de landelijke en lokale politiek een actieve controlerende rol speelt rondom de grafkosten. 77% wenst dat de gemeenteraad periodiek de hoogte en rechtvaardigheid van de gemeentelijke grafkosten toetst. 72% wil dat ook de Tweede Kamer en het kabinet deze lokale kosten toetsen op hoogte en rechtvaardigheid.


Extra kosten

De onderzoeksgegevens verschijnen aan de vooravond van de het Kamerdebat over de Wet op de lijkbezorging. Onlangs stuurde de Vereniging Nederlandse Gemeenten een overzicht naar de Tweede Kamer, waaruit blijkt dat de gemeentelijke grafkosten in de afgelopen jaren met 50% zijn gestegen. Voorzichtige schattingen laten zien dat dit overeen komt met een extra kostenpost voor nabestaanden van € 1.200,00. Voorzichtig, vanwege de grote verschillen in tarieven tussen gemeenten.

DELA-woordvoerder Martin Kersbergen: “Het onderzoek toont de brede steun aan voor de roep om meer transparantie en evenwichtiger tarieven als het gaat om gemeentelijke begraafplaatsen. Mensen die hun laatste levensfase hebben bereikt zijn kwetsbaar, evenals hun nabestaanden. Dat verklaart de stilte vanuit het publiek rondom het onderwerp van de grafkosten. Maar het mag niet zo zijn dat de lokale en landelijke politiek dit onderwerp blijven doodzwijgen. Te beginnen met het debat in de Tweede Kamer, moet het initiatief worden genomen tot meer transparantie. Een duidelijke systematiek voor de berekening van gemeentelijke grafkosten is daar de eerste stap voor.”


Over DELA

Ruim 100 vestigingen, zo’n 1.000 medewerkers en 3 miljoen verzekerden maken de coöperatieve ledenorganisatie Draagt Elkanders Lasten (DELA) marktleider in de Benelux. DELA helpt mensen al 70 jaar tegen een eerlijke prijs met repatriëring, opvang, begrafenis, crematie, nazorg en financiële diensten op deze terreinen. Nabestaanden waarderen de dienstverlening met een negen. DELA heeft het Keurmerk Uitvaartzorg en sinds 2006 is DELA hoofdsponsor van het Nationaal damesvolleybalteam en DELA Martinus.