nieuws

Facultatieve
Sponsors

DELA: "Gemeenten nog steeds schimmig over grafkosten"

10 juni 2009

Eindhoven, 10 juni 2009 – Gemeenten geven nog steeds geen openheid over de opbouw van hun grafkosten. Bovendien is de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) nog niet begonnen om die kosten inzichtelijk en vergelijkbaar te maken. Dat constateert coöperatie DELA na een inventarisatie. Het gevolg is dat onduidelijk blijft waarom nabestaanden in aangrenzende gemeenten worden geconfronteerd met verschillen in grafkosten tot wel € 4.000 - tegen de wil van de Tweede Kamer.

Ruim een half jaar nadat de Tweede Kamer de kostenopbouw van een graf transparant en vergelijkbaar wilde hebben, is het voor nabestaanden nog onmogelijk om te overzien waar gemeentelijke graftarieven op gebaseerd zijn. Toch riep de Tweede Kamer gemeenten al in oktober 2008 op onderlinge afstemming te zoeken en de transparantie te vergroten. Bovendien behandelde gisteren, 9 juni, de Eerste Kamer de nieuwe Wet op de Lijkbezorging en keurde zij deze goed.

Uit onderzoek van Coöperatie DELA blijkt dat bijna 80% van de gemeenten nog geen afstemming heeft gezocht met andere gemeenten over de berekening van de grafkosten. 93% geeft aan dat de eigen berekeningswijze niet of slechts beperkt vergelijkbaar is met andere gemeenten. Bovendien heeft de VNG, het overlegorgaan van de Nederlandse Gemeenten, volgens de laatst bekende gegevens nog geen stappen ondernomen om een eenduidige kostenberekening op te zetten.


financiële of morele overweging

In een reactie voor het tv-programma Radar over de onderhoudskosten van een grafsteen liet de Nationale Ombudsman eerder weten dat gemeente verantwoording af zou moeten leggen over de kosten die gemaakt worden. De gemeente Den Haag werd door de rechter op de vingers getikt omdat zij niet kon aantonen dat zij het graf van een driejarige peuter daadwerkelijk hadden schoongemaakt, terwijl de ouders van het jongetje gedwongen werden de kosten hiervoor te betalen. De gemeente heeft de vordering op last van de rechter teruggedraaid.

Martin Kersbergen, woordvoerder van DELA: “We willen niet geloven dat gemeenten erop uit zijn om winst te maken. Wel constateren wij dat iedere gemeente zijn eigen berekeningswijze van kosten hanteert. Dat leidt tot onduidelijkheid en uiteindelijk ook tot grote verschillen in tarieven die gemeenten in rekening brengen. We vinden het een kwalijke zaak dat er nog geen stappen zijn ondernomen om transparantie voor de burgers te vergroten. Wij vinden het zeer ernstig dat steeds meer nabestaanden vanwege hoge gemeentelijke grafkosten kiezen voor een crematie. Voor hen is begraven of cremeren een financiële overweging geworden, terwijl dit altijd een morele keuze zou moeten zijn.”

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >