nieuws

Facultatieve
Sponsors

DELA: "DELA fier overeind na moeilijk 2008"

coöperatie boekt positief resultaat in eerste maanden 2009

8 juni 2009

Het jaar 2008 kende voor DELA meer gezichten. Het operationele resultaat steeg in moeilijke omstandigheden van € 91 miljoen naar € 93 miljoen. Dit mooie resultaat werd echter overschaduwd door forse waardedalingen op het belegd vermogen in aandelen. Door deze waardedalingen én door het toekennen van een winstdeling uit het eigen vermogen werd het jaar met een verlies van € 149 miljoen afgesloten. In de eerste helft van dit jaar stevent de coöperatie inmiddels weer af op een positief resultaat. Door goede operationele resultaten en consistentie in haar lange termijn beleggingsbeleid is over de eerste vijf maanden van 2009 een netto winst geboekt.

Winstdeling omhoog

In het resultaat van 2008 is een winstdeling voor de natura uitvaartverzekering van € 63 miljoen begrepen; de één na hoogste in de historie van de coöperatie. Met deze winstdeling wordt de waardevastheid van de polissen gefinancierd en blijven de premies laag. DELA kan deze last dragen doordat haar solvabiliteit, ook na de waardedalingen én de winstdeling, tot de hoogste in de financiële sector behoort.


Lange termijnfilosofie

Als echte lange termijnbelegger is de wereldwijde val van de aandelenbeurzen niet aan DELA voorbij gegaan. Vanwege haar lange termijnverplichtingen en haar streven om door middel van winstdeling de inflatie in uitvaartkosten zo goed mogelijk op te vangen, belegt DELA relatief veel in zakelijke waarden. In normale marktomstandigheden is het doel: 40% vastgoed, 30% aandelen en 30% vastrentend. Door de waardedaling van de aandelen is het aandelenbelang in de portefeuille in 2008 tot onder de 20% gezakt. Vanaf eind 2008 is dit belang met beperkte investeringen geleidelijk aan weer vergroot.


Stevige financiële positie

Beleggen in zakelijke waarden betekent dat DELA rekening houdt met volatiele resultaten; er zijn grote buffers om dit beleggingsbeleid op lange termijn mogelijk te maken. In haar historie heeft DELA altijd vastgehouden aan haar lange termijn filosofie. Daardoor steeg het eigen vermogen sterk: van € 291 miljoen in 2002 naar € 840 miljoen eind 2007. Met een eigen vermogen van € 578 ultimo 2008 is de solvabiliteit van DELA nog steeds ruim 700% (zonder overwaardes in de technische voorziening mee te tellen).


Groei ruim 10%

Zowel het verzekeringsbedrijf als het uitvaartbedrijf presteerden in 2008 goed. De omzet van de operationele activiteiten – verzekeringen en uitvaartverzorging – groeide met ruim 10% tot € 390 miljoen. Tevredenheid heerste vooral over de goede groei van uitvaartverzekeringen in België en de groei van overlijdensrisicoverzekeringen in Nederland. Zowel in Nederland als in België wist DELA haar positie te verstevigen. Het aantal verzekerden steeg naar in totaal 3.128.822 (2007: 3.083.485). Het aantal verzorgde uitvaarten steeg tot 37.348 (was 35.185). Tot slot steeg ook het aantal medewerkers in 2008 met ruim 7% tot 1.183 personen.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >