nieuws

Facultatieve
Sponsors

DELA behaalt een netto winst van ruim € 59 miljoen en een omzetstijging van acht procent in 2006

Mooie resultaten, prima winstcijfers en een gezonde groei

18 juni 2007

Eindhoven, 18 juni 2007 - In 2006 heeft DELA een netto winst van ruim € 59 miljoen en een omzetstijging van acht procent gerealiseerd. Het eigen vermogen groeide in 2006 met € 150 miljoen naar € 786 miljoen. Zowel op de markt van uitvaartverzekeringen als van uitvaartverzorging heeft DELA haar marktaandeel verder versterkt.

De winst lag opnieuw ver boven de verwachtingen; grotendeels door de gunstige ontwikkelingen van de aandelenbeurzen. Als gevolg van bijzondere lasten is de netto winst 25% lager dan in 2005. De overname van de verzekeringsportefeuille van Sint Barbara in Nijmegen en de verwerving van een grote vastgoedportefeuille zorgden voor een extra last van € 37 miljoen.

Uitvaartverzekeringen

De netto aanwas van het aantal verzekerden bedroeg in 2006 ruim 78.000 (2005: 76.000). Door de overname van de verzekeringsportefeuille van Sint Barbara ontvingen 112.908 mensen een DELA polis. Hiermee naderde DELA op de einddatum in 2006 bijna het aantal van drie miljoen verzekerden. Het premie-inkomen is gestegen naar € 176 miljoen (2005: € 165 miljoen). Het marktaandeel in uitvaartverzekeringen, gemeten naar nieuw gesloten verzekerd kapitaal, is met 24% verder gestegen. In 2006 passeerde DELA de grens van 10 miljard euro verzekerd kapitaal. Met RVS werd een principe-akkoord bereikt om het belang van RVS in de joint venture DELA RVS over te nemen.

Uitvaartverzorging

Zowel in Nederland als in België is het marktaandeel van DELA verder gestegen. In Nederland verzorgt DELA meer dan 17% van alle uitvaarten. Hiermee blijft DELA op het gebied van uitvaartverzorging de grootste dienstverlener. Hoewel het totaal aantal overlijdens in Nederland daalde, steeg het aantal uitvaarten dat door DELA of namens DELA wordt verzorgd met 3,8% tot 23.845. Voor het grootste deel komt dit voort uit de groei in het aantal ‘uitvaarten voor derden’. Dat wil zeggen: voor niet bij DELA aangesloten verzekerden. Het aantal uitvaarten voor verzekerden is met 1,7% gestegen: van 18.735 in 2005 naar 19.061 in 2006. De sterftecijfers in Nederland, maar ook in België waren opnieuw lager dan op basis van de statistieken verwacht mocht worden.

De gemiddelde uitvaartkosten stegen in Nederland met 2,7% van € 2.996 naar € 3.077. Dit was binnen de verwachte stijging naar € 3.087 per ultimo 2006. Een belangrijke factor hierin zijn de grafkosten. Aangezien deze jaar na jaar bovengemiddeld stijgen, neemt het aandeel van de grafkosten binnen de totale uitvaartkosten een steeds grotere plaats in. In sommige gemeenten overschaduwen zij alle andere kosten. In 2007 heeft DELA wederom aan de bel getrokken naar aanleiding van de stijgingen van de grafkosten bij Nederlandse gemeenten. Het baart DELA nog steeds zorgen dat deze kosten ondoorzichtig zijn en soms onverklaarbaar hard stijgen.

Beleggingen

Door waardestijgingen in aandelen en onroerend goed is het totale rendement uitgekomen op 10,9% (2005: 14,3%). Hierbij is rekening gehouden met álle waardestijgingen, dus ook de herwaarderingen die direct in het eigen vermogen worden gemuteerd. Naast € 80 miljoen koers- en verkoopwinsten die verantwoord zijn in de resultatenrekening over 2006 (€ 2005: € 78 miljoen), is de herwaarderingsreserve gestegen met € 66 miljoen ( 2005: € 95 miljoen).

België

Na de overname van de Sophia Group in 2005 is een begin gemaakt met het opbouwen van een nieuwe organisatie voor DELA België. Begin 2006 zijn de hoofdkantoren samengevoegd in Antwerpen. Vooral dankzij een reclamecampagne met de in Vlaanderen zeer populaire zanger Koen Wauters, is onze bekendheid sterk gestegen. Deze campagne heeft er ook toe bijgedragen dat het taboe rondom de dood en uitvaarten in België verder afbrokkelt. In België realiseerde DELA een forse stijging in het aantal uitgevoerde uitvaarten, van 8.231 in 2005 naar 9.585 in 2006. Dit was geheel het gevolg van opname in de cijfers van acquisities uit 2005 en, in mindere mate, acquisities uit 2006. De mate waarin acquisities in 2006 gerealiseerd konden worden, bleef achter bij de gestelde ambitie, maar toch was de groei aanzienlijk hoger dan in voorgaande jaren.

Algemene ontwikkelingen

In 2006 heeft DELA zich nadrukkelijker en anders in de markt geprofileerd. In alle uitingen laat DELA zien dat het een bedrijf is dat middenin het leven staat en waar de menselijke maat de boventoon voert. Een bedrijf waar het begrip ‘voor elkaar’ daadwerkelijk inhoud krijgt. Het ‘voor elkaar’ prijkt ook op de shirts van het Nederlands damesvolleybalteam en DELA Martinus dat DELA sinds 2006 sponsort. Met deze sportsponsoring geeft DELA tinteling aan de bedrijfsidentiteit. Met de verbouwingen van uitvaartcentra en crematoria naar warme, sfeervolle vestigingen laat DELA zien dat bij een goede rouwverwerking het verleden niet wordt begraven, maar dat een mooie herinnering rust geeft en troost biedt. De kleuren en vormgevingsaccenten van DELA’s vestigingen dragen daaraan bij; zij benadrukken het leven. Gelet op de vele positieve reacties van zowel bezoekers als medewerkers is dit wellicht het meest tastbare bewijs van de juistheid van de nieuwe koers.

Nieuwe diensten en producten werpen ook in commerciële zin hun vruchten af. De distributie via tussenpersonen was in 2006 boven verwachting en geeft een brede basis voor verdere groei. Het leveren van nazorgdiensten is een zaak van langere adem; de reacties op deze nieuwe dienstverlening zijn zeer positief. Eind 2006 introduceerde DELA een tijdelijke overlijdensrisicoverzekering onder de naam DELA Familieplan. De introductie hiervan is goed verlopen.

De Consumenten Geldgids stond in het septembernummer uitgebreid stil bij natura uitvaartverzekeringen. Daarin kwam de DELA Natura uitvaartpolis als de ‘beste polis’ uit de bus. DELA was hierover uiteraard zeer verheugd; belangrijker was de conclusie dat natura uitvaartverzekeringen lonen. Mits de consument kiest voor een goede verzekering, is het voor de consument onmogelijk om door zelf te sparen beter uit te zijn. De Consumentenbond heeft vakkundig de hardnekkige mythe ontzenuwd dat mensen op hun tachtigste de uitvaart al een paar keer betaald zouden hebben.

Vooruitzichten

DELA verwacht in 2007 haar ambities inzake verbreding en herpositionering te kunnen uitbouwen. 2007 is voor DELA een jaar van doorzetten, verdiepen en afronden. DELA verwacht dat de groei in 2007 bij zowel het verzekeringsbedrijf als het uitvaartbedrijf minimaal op het niveau van 2006 zal liggen. Het is niet eenvoudig de goede resultaten van de afgelopen jaren te evenaren. De verwachting is dat de operationele resultaten, afgezien van bijzondere baten en lasten, verder zullen verbeteren. Het uiteindelijke resultaat blijft verder sterk afhankelijk van de ontwikkelingen op de effectenbeurzen.Over DELA

Ruim 100 vestigingen, zo’n 1.000 medewerkers en 3 miljoen verzekerden maken de coöperatieve ledenorganisatie Draagt Elkanders Lasten (DELA) marktleider in de Benelux. DELA helpt mensen al 70 jaar tegen een eerlijke prijs met repatriëring, opvang, begrafenis, crematie, nazorg en financiële diensten op deze terreinen. Nabestaanden waarderen de dienstverlening met een negen. DELA heeft het Keurmerk Uitvaartwezen en na een recent vergelijkend onderzoek van de Consumentenbond kwam de Natura uitvaartverzekering van DELA als beste uit de bus. Sinds 2006 is DELA hoofdsponsor van het Nationaal Dames Volleybalteam.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE