nieuws

Facultatieve
Sponsors

'De Facultatieve Groep' in 2010: groei op alle fronten

21 juni 2011


Met zowel een stijging van de omzet als van het resultaat laat 'de Facultatieve Groep' in 2010 groei op alle fronten zien. Zo steeg de omzet met 8% naar bijna 87 miljoen euro en steeg het resultaat na belasting naar 3,5 miljoen. Ook het aantal plechtigheden dat door 'de Facultatieve Groep' verzorgd mocht worden nam toe: met bijna 8% tot 11.889.

Download hier het verkort jaarverslag

Henry Keizer, voorzitter van de Raad van Bestuur van 'de Facultatieve Groep': “Onze groep is wereldwijd actief en heeft eigen vestigingen in tien verschillende landen. De mondiale ontwikkelingen hebben dus grote invloed en worden door ons nauwkeurig gevolgd en geanalyseerd. Het verslagjaar was een jaar om zeer alert te blijven en voorzichtig te opereren. Ik ben ook extra verheugd dat het gevoerde beleid in 2010 groei en verdere versteviging op alle fronten kan laten zien.”

Onafhankelijkheid belangrijke plus
Door 'de Facultatieve Groep' wordt ingezet op een vooruitstrevende, kwalitatief hoogwaardige, dienstverlening en de handhaving van haar onafhankelijkheid. Henry Keizer: “Onze groep is geen uitvaartonderneming en wil dat ook in de toekomst niet worden. Veel partijen ervaren die onafhankelijkheid als een belangrijke plus voor onze groep. Wij blijven alert op de ontwikkelingen, waarbij ons uitgangspunt is om ons huidige marktaandeel - rond de 11 à 12% - van de crematies in Nederland zo veel als haalbaar te handhaven.”

Partnerschap
Al vanaf 1874 staat de Koninklijke Facultatieve middenin een voortdurend veranderende maatschappij. “Steeds werd in het veranderende krachtenveld van politiek en sociaal economische ontwikkelingen een eigen succesvolle positie gekozen. Met een dergelijke historie ligt de horizon verder dan het komende jaar. Onze filosofie, waarbij wij streven naar een partnerschap met de klant en waarbij de ouderwetse relatie klant/leverancier naar de achtergrond treedt, blijkt in toenemende mate vruchten af te werpen.”
“Ondanks de vele onzekerheden bestaat de zekerheid dat wij een gezonde, moderne en slagkrachtige organisatie zijn met een gemotiveerd, hoog opgeleid en enthousiast team van medewerkers”, stelt Keizer. “Ik ben daar trots op. Het zijn immers juist de medewerkers die het verschil, én de mooie resultaten mogelijk maken.”

'De Facultatieve Groep'
De kernactiviteiten van 'de Facultatieve Groep' (sinds 1874) zijn dienstverlening en techniek. Met over de hele wereld werkmaatschappijen en eigen vestigingen in tien landen is de Groep op tal van terreinen actief: van automatisering tot internationaal rouwtransport, van verzekeringen tot uitgeven en van thanatopraxie tot het leveren van benodigdheden voor de uitvaartbranche, ziekenhuizen en overheidsinstanties. Op het gebied van verbrandings- en milieutechniek is 'de Facultatieve Groep' wereldmarktleider. Sinds 1913 exploiteert de Groep diverse crematoria en begraafplaatsen. Het motto van de Groep is ‘Eenheid in verscheidenheid’. Optimale sámenwerking met onze opdrachtgevers en als pártners streven naar de hoogste kwaliteit. Dát is waar 'de Facultatieve Groep' voor staat!


Download hier het verkort jaarverslag

Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn