nieuws

Facultatieve
Sponsors

De “eeuwige” plek* op Zorgvlied, binnen één uur na oplevering, al in gebruik

GROTE BELANGSTELLING VOOR BEGRAVEN IN NIEUW ALGEMEEN GRAFKELDERCOMPLEX, HET LALIBELLUM, VAN ZORGVLIED.

10 juli 2012

Begraven en cremeren in één

Begraven en cremeren in één
Als eerste in de wereld introduceert Zorgvlied het lalibellum, een begraafvorm bestaande uit keldergraven, die teruggrijpt naar vroegere culturen en gewoontes waarbinnen de stoffelijke resten van overledenen uit één gemeenschap werden samengebracht in een gezamenlijke grafheuvel of herdenkingsplek.

Begraven en cremeren in één

Als eerste in de wereld introduceert Zorgvlied het lalibellum, een begraafvorm bestaande uit keldergraven, die teruggrijpt naar vroegere culturen en gewoontes waarbinnen de stoffelijke resten van overledenen uit één gemeenschap werden samengebracht in een gezamenlijke grafheuvel of herdenkingsplek.

Met het lalibellum biedt Zorgvlied klasse en uitstraling aan een algemene uitvaart en waarborgt ze voldoende capaciteit binnen haar grenzen. Door het gebruik van grafkelders blijven de kisten zandvrij en kunnen zonder schade voor crematieovens na de wettelijke rusttijd van 10 jaar worden gecremeerd. Zorgvlied heeft daarbij gekozen voor het terugplaatsen van de as binnen het lalibellum met als doel zo een “eeuwige herdenkingsplek” voor nabestaanden te creëren.

Het ontwerp

Bij het ontwerp van het lalibellum is er veel aandacht gegeven aan symboliek. De mythe van het in veiligheid brengen van de Ark des Verbonds naar Lalibella te Ethiopië is hierbij het uitgangspunt en ligt ten grondslag aan de naam lalibellum voor dit type grafkeldercomplex. Kenmerkend voor een lalibellum is de naamloze afdekking van de graven die zo een vloer van gelijkwaardigheid vormt tussen allen die hier zijn begraven. Op één centrale herdenkingsplek worden alle namen van de overledenen, op Zorgvlied vormgegeven door een bloemenbordes met vlammonument, voor “eeuwig“ weergegeven.


Plechtigheid en herdenken

De overledene wordt, zoals gebruikelijk bij een algemeen graf, in volgorde van aankomst bijgezet bij andere overledenen uit onze gemeenschap. Door de ruime vloerachtige opzet is het mogelijk met velen rond het graf te staan waardoor de bijzettingplechtigheid aan intimiteit wint.
Nadat de rusttijd is verstreken worden de stoffelijke resten overgebracht naar het toekomstige crematorion van Zorgvlied om in de oorspronkelijke kist gecremeerd te worden. De resten zullen hierdoor ongeroerd blijven en draagt dit bij aan de piëteit en kostenreductie.

Voordelen Lalibellum

Door te kiezen voor een bijzetting in ’t lalibellum bespaart men de aanschafkosten voor een particulier graf. De identieke naamsvermelding van de overledene zit in het pakket en is men hierdoor verzekerd van een “eeuwige” herdenkingsplek, zonder dat men genoodzaakt wordt een monument aan te schaffen. Gezien het algemene karakter van dit type graf, waarbij men uitsluitend het gebruik voldoet, is men na de bijzetting geen verdere verplichtingen of verborgen kosten verschuldigd. Voor hen die vanwege het geloof of andere overwegingen twijfelen tussen cremeren of begraven bestaat de mogelijkheid om voor ruiming een alternatief te vinden zoals een bijzetting in een ossuarium of een algemeen verzamelzandgraf. Ook kan men dan de stoffelijke resten dan in een ( nieuw) eigen graf bijzetten. Voor hen die wel willen cremeren, maar dit niet kort na het overlijden willen laten plaatshebben, is bijzetten in een Lalibellum een uitkomst.
Voor hen die hun nabestaanden niet op hoge kosten willen jagen, maar hen wel de gelegenheid wil geven om, na het verwerkingsproces, een goed afgewogen beslissing te nemen het lalibellum ideaal.

*) incl. cremeren en terugplaatsen van de as na 10 jaar.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu 088 605 1219

Dag en nacht bereikbaar

JA NEE