nieuws

Facultatieve
Sponsors

De Begraafplaats, april 2021

Zojuist verschenen

6 april 2021


Cover De Begraafplaats, april 2021

Vriendenclubs van begraafplaatsen. Begraafplaatsen waarmee het ‘de verkeerde kant’ op dreigt te gaan, worden steeds vaker ‘gered’ door organisaties of groepen mensen die zich vrijwillig inzetten voor de begraafplaats. Meestal gebeurt dat in de vorm van een stichting. De laatste 30 jaar is dat in het land al veelvuldig voorgekomen. Wanneer een stichting succesvol is, dan komt dat de eigenaar, de vrijwilligers, nabestaanden en de begraafplaats ten goede.

In november 2020 verscheen het rapport De Begraafplaat van de toekomst dat in opdracht van de LOB werd geschreven. Hoe wordt dit rapport ontvangen door de LOB-leden? De Begraafplaats gaat dit jaar op bezoek bij diverse begraafplaatsen en vraagt het hen. Deze keer een interview met de bestuursvoorzitter van Begraafplaats Groene Kerk in Oegstgeest, de heer Van Elsacker.

De klok en de dood, ze horen bij elkaar. Sinds eeuwen heeft de Friese begraafplaats Siegerswoude weer een klokkenstoel, net zoals zoveel andere Friese begraafplaatsen. Klokken die ‘de levenden roepen en die rouwen om degenen die treuren’. Hoe een traditie in Friesland in ere hersteld werd.

BTW en begraafplaatsen. Opereert een gemeentelijke begraafplaats als een bedrijf of voert de gemeente op de begraafplaats een overheidstaak uit? Die vraag is van belang omdat in het eerste geval de gemeente geen recht heeft op compensatie uit het BTW-compensatiefonds wanneer het gaat om de in rekening gebrachte BTW bij het exploiteren van begraafplaatsen. En dat is precies wat de Hoge Raad vorig jaar in een uitspraak heeft gesteld, namelijk dat de gemeente wel degelijk als bedrijf opereert. Wat zijn de gevolgen van deze uitspraak?


Een los nummer kost €10 en is te bestellen via lob@begraaafplaats.nl

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >