nieuws

Facultatieve
Sponsors

Cursus Groene Kerkterreinen

16 april 2008

Het landschap Overijssel organiseert speciaal voor landschapsvrijwilligers, heemkundegroepen en geïnteresseerden vanuit kerkbesturen en voogdijen in samenwerking met de vereniging Terebinth en het Oversticht een cursus Groene Kerkterreinen

Tijdens twee bijeenkomsten wordt stilgestaan bij de historie van groene kerkterreinen en begraafplaatsen, de landschappelijke en cultuurhistorische waarde en de mogelijkheid om actief met onderhoud en beheer aan de slag te gaan . Tijdens de excursie zullen voorbeelden van opgeknapt religieus erfgoed in Overijssel worden bezocht. Het is de bedoeling dat in de toekomst in iedere provincie zulke cursussen zullen gaan draaien.

Belangstellenden kunnen zich tot maandag 26 mei 2008 tijdens kantooruren telefonisch aanmelden bij Landschap Overijssel, telefoon (0529) 401731.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE