nieuws

Facultatieve
Sponsors

Crematorium Zeewolde mag worden gebouwd

17 juni 2016

De gemeente Zeewolde heeft afgelopen donderdag een vergunning verleend voor de bouw van een crematorium in Zeewolde. Bij het crematorium aan de Baardmeesweg zullen geen aula, koffiekamers op opbaarcentrum worden gebouwd. Er zullen straks uitsluitend technische crematies worden gehouden.

De gemeente Zeewolde heeft onderstaande Factsheet gepubliceerd over de verleende vergunning van het nieuwe crematorium.

Factsheet crematorium Zeewolde

Komt er een crematorium in Zeewolde?
Op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen verleend voor het vestigen van een technisch crematorium (inrichting voor lijkverbranding). De ondernemer kan dus een crematorium vestigen op Trekkersveld III, Baardmeesweg 15D.

Kan de ondernemer nu ook een uitvaartcentrum en urnenmuur realiseren?
Volgens het bestemmingsplan is het niet toegestaan om een crematorium met uitvaartcentrum en urnenmuur te realiseren op het Trekkersveld. Daarom is een eerder aangevraagde vergunning voor een crematorium inclusief uitvaartcentrum en urnenmuur geweigerd. Tegen deze weigering loopt nog een bezwaarprocedure. De nu verleende vergunning gaat alleen om een inrichting voor lijkverbranding.

De gemeente had de vergunning voor de activiteit bouwen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht toch geweigerd?

De gemeente heeft op 8 februari 2016 een eerdere aanvraag geweigerd omdat deze betrekking had op een crematorium met een uitvaartcentrum en urnenmuur. Tegen dat besluit heeft de ondernemer bezwaar gemaakt. Deze bezwaarprocedure is nog niet afgerond.

Is er ook een vergunning op basis van de Wet op de Lijkbezorging nodig?
Ja, deze is nodig.
Al eerder op 2 april 2015 heeft de gemeente een vergunning geweigerd op de grond van de Wet op de Lijkbezorging, met name vanwege de omstandigheid dat rouwstoeten het grote aantal verkeersbewegingen vanuit aldaar gevestigde transportondernemingen zouden belemmeren. De Provincie heeft deze weigering afgewezen en de vergunning zelf verleend. De gemeente en enkele in de omgeving van het te vestigen crematorium gevestigde ondernemers zijn tegen dit besluit van de provincie in beroep gegaan. Deze beroepsprocedure is nog niet afgerond.

Wat gebeurt er nu?
Nu beide vergunningen zijn verleend voor het realiseren van een technisch crematorium (inrichting voor lijkverbranding), kan de ondernemer beginnen met de realisatie, tenzij een belanghebbende een voorlopige voorziening aanvraagt bij de rechter en deze ook wordt gehonoreerd.

De ondernemer heeft bezwaar ingediend tegen de geweigerde vergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor een crematorium met uitvaartcentrum en urnenmuur. Deze bezwaarprocedure is nog niet afgerond.

De gemeente heeft beroep ingesteld tegen de door de provincie verleende vergunning op basis van de Wet op de Lijkbezorging. Deze beroepsprocedure is nog niet afgerond.

Wie kan bezwaar maken?
Belanghebbenden kunnen tot en met woensdag 27 juli 2016 een bezwaarschrift indienen tegen de omgevingsvergunning. Dit kan bij burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >