nieuws

Facultatieve
Sponsors

Crematorium voor Amsterdam-Noord

12 december 2007

Het dagelijks bestuur van Amsterdam-Noord heeft besloten een crematorium te realiseren op de Noorderbegraafplaats. Dit crematorium maakt onderdeel uit van een nieuw gebouw met daarin ook een condoleance- en kantoorruimte. Daarnaast wordt de aula vergroot en komt er een opvangruimte voor belangstellenden. Het dagelijks bestuur legt het besluit ter goedkeuring voor aan de raad.

De keus voor een crematorium in Amsterdam-Noord is onder meer ingegeven door:

* de wens van een groeiend aantal Noorderlingen om gecremeerd te worden in het eigen stadsdeel én bij hun dierbaren op de Noorderbegraafplaats;

* de landelijke trend dat het aantal crematies toeneemt;
* de steeds kleiner wordende grafcapaciteit op de Noorderbegraafplaats;

* het feit dat familie en belangstellenden die in Amsterdam-Noord wonen, een korte afstand hoeven af te leggen bij uitvaart of bezoek aan een overledene. Gezien de groeiende populatie ouderen is dit één van de overwegingen.

* te weinig mogelijkheden voor goede service bij uitvaarten. Dit komt door ouderwetse voorzieningen. Hierdoor kiezen mensen steeds vaker voor andere begraafplaatsen/crematoria en wordt het moeilijker om de Noorderbegraafplaats kostendekkend te blijven exploiteren.

Het stadsdeel kent momenteel 87.732 inwoners en ongeveer 1000 sterfgevallen per jaar. Hiervan worden er ongeveer 400 begraven en 600 gecremeerd. In het begin zullen er op de Noorderbegraafplaats ongeveer 200 crematies plaatsvinden. Uit onderzoek van het bureau Onderzoek en Statistiek (2006) blijkt dat een meerderheid van de inwoners van Amsterdam-Noord positief staat tegenover een crematorium in het stadsdeel. Het is daarom te verwachten dat het aantal crematies jaarlijks gaat stijgen.

De kosten voor de bouw van het crematorium, uitbreiding van de aula en nieuwbouw zijn geschat op ruim 7.000.000 euro.

Omwonenden zijn betrokken bij de planvorming en hebben waardevolle bijdragen geleverd aan het uiteindelijke ontwerp van het gebouw en de directe omgeving.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >