nieuws

Facultatieve
Sponsors

Crematorium is opname plechtigheid kwijt

2 maart 2020

De ombudsman voor de uitvaart heeft een uitspraak gedaan in een zaak waarbij een nabestaande schadevergoeding eist van een crematorium. Het crematorium zou de plechtigheid opnemen en aanleveren op een USB-stick. Toen de vrouw de plechtigheid na enige tijd wilde terugkijken bleek dat de USB-stick leeg was. Het crematorium beschikte niet over een reserve copy.

De ombudsman vindt niet dat het crematorium een schadevergoeding hoeft te betalen. Ze adviseert crematoria wel om voortaan goed te controleren of een bestand echt op de USB-stick is gekomen. Hieronder de uitspraak.

Onderwerp van het geschil

Klaagsters man overleed. Zij liet zijn crematie opnemen en vastleggen op een USB-stick. Toen zij na lange tijd in staat was om de video te bekijken bleek er niets op de USB-stick te staan. Het crematorium restitueerde het betaalde bedrag en stuurde een bos bloemen. Klaagster vindt dat onvoldoende en wil een schadevergoeding.

Uitspraak

De ombudsman concludeert het volgende:

  • Het kan klaagster niet worden verweten dat zij niet eerder reclameerde.
  • Het is duidelijk dat het crematorium onzorgvuldig handelde door niet te checken of hij een goed product afleverde.
  • Het crematorium deed wat het in die omstandigheden kan doen: hij onderzocht of de fout hersteld kon worden, gaf het betaalde bedrag terug en bood excuses aan. Daarmee vergoedde hij de door klaagster geleden vermogensschade.
  • Het Nederlandse recht en het klachtenreglement van de Stichting Klachteninstituut Uitvaart-wezen laten geen ruimte voor een schadevergoeding wegens immaterieel geleden schade. Ook redelijkheid en billijkheid geven geen reden een vergoeding te geven.
  • Om zijn excuses over de fout kracht bij te zetten had de uitvaartondernemer nog een aardige attentie aan klaagster kunnen sturen, zoals een bos bloemen. Nu hij dat al deed voor klaagsters ontevredenheid over het gesprek, zou het teveel zijn dit nogmaals te doen voor het gebrek aan de USB-stick.

Beslissing van de ombudsman
Op basis van het bovenstaande oordeelt de ombudsman dat het zeer spijtig is dat klaagster de opname van de afscheidsdienst van haar echtgenoot niet kan afkijken. Er is echter geen reden om een vergoeding te geven wegens immaterieel geleden schade, nu de uitvaartondernemer de kosten al restitueerde, samen met zijn oprechte excuses. De klacht is ongegrond.

Ten overvloede
Het verdient aanbeveling dat het crematorium in het vervolg checkt of de opname correct op de drager terecht is gekomen.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >