nieuws

Facultatieve
Sponsors

Crematoria Twente bouwt nieuwe crematieovens en filters

28 mei 2006


De grootste crematoria in Nederland, waaronder het crematorium in Enschede valt, moeten voor eind 2006 hun ovens hebben voorzien van nieuwe filters. Andere crematoria, waaronder het crematorium in Almelo, moeten afhankelijk van het aantal crematies, uiterlijk 2012 hun nieuwe filters gereed hebben.

Filters dienen ervoor om de uitstoot van kwik, stof en dioxine tot een minimum te beperken.

In het crematorium te Enschede worden op dit moment nieuwe ovens en filters geplaatst. In het crematorium Almelo zijn de twee oude ovens vervangen door één nieuwe oven en is er ook direct een filter geplaatst.

CrematoriaTwente bouwt nieuwe crematieovens en filters die voldoen aan de strengste milieueisen. Het ministerie van VROM heeft de NeR (Nederlandse Emissie Richtlijn) aangevuld en gewijzigd voor wat betreft de "bijzondere regeling voor crematoria". Hierdoor zijn crematoria wettelijk verplicht te voldoen aan de Europese afgesproken normen met betrekking tot uitstoot van mogelijk schadelijke stoffen.

Crematoria Twente/Oost Nederland b.v. is een onderneming met vestigingen in Enschede en Almelo en heeft in 2005 ruim 3200 crematies verzorgd.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >