nieuws

Facultatieve
Sponsors

College neemt principebesluit over vestiging crematorium op landgoed Het Aamschot

23 oktober 2012

Voorzieningen niet in evenwicht

Het college van burgemeester en wethouders heeft aangegeven in principe te willen meewerken aan de vestiging van een crematorium op landgoed Het Aamschot aan de Groenloseweg nabij Borculo. Definitieve medewerking hangt nog wel af van de uitkomst van nadere uitwerking, diverse onderzoeken en instemming door de gemeenteraad en de provincie.

Voorzieningen niet in evenwicht

Burgemeester en wethouders hadden eerder al geconstateerd dat de voorzieningen voor begraven en cremeren in en om Berkelland niet in evenwicht zijn.
Begraafplaatsen zijn er in elk dorp. Een crematorium is er echter niet. Voor zo een voorziening zou naar de mening van het college dus plaats zijn in Berkelland.


‘Rondom Rouw’

Maar een gemeente bouwt zelf geen crematoria. De firma ‘Rondom Rouw’ doet dit wel. In Zutphen heeft dit bedrijf het crematorium ‘de Omarming’ gerealiseerd. Het betreft een modern gebouw dat in de omgeving weinig opvalt en aan de wensen van nabestaanden voldoet. In Berkelland heeft het bedrijf in overeenstemming met de grondeigenaar het plan opgevat om op landgoed Het Aamschot een dergelijk kleinschalig crematorium te bouwen.

Overleg omwonenden

De gemeente en ‘Rondom Rouw’ zijn zich er van bewust dat het hier om een onderwerp gaat dat in de eerste plaats bij omwonenden de nodige vragen oproept. Daarom is eerst overleg gevoerd met de omwonenden. Deze zullen in het vervolg worden betrokken bij de ontwikkelingen.

Kleinschaligheid

Het aantal mensen dat kiest voor crematie is gestegen naar bijna 60%. De vraag naar extra crematoria in de regio neemt verder toe. Uit onderzoek blijkt dat in de gemeente Berkelland nog een witte vlek is met ruimte voor een kleinschalig crematorium. Nabestaanden willen bij voorkeur een crematie laten verzorgen in hun eigen regio en woonplaats én kleinschalig.

Persoonlijk afscheid

De laatste jaren zijn er bewust kleinere crematoria gebouwd zoals in Aalten en Zutphen. Crematorium ‘de Omarming’ in Zutphen is het eerste crematorium dat door ‘Rondom Rouw’ wordt geëxploiteerd. “Berkelland is een kleinschalige regio met relatief minder inwoners en dus minder sterfgevallen. Op die manier kunnen we dienstverlening bieden die aanluit bij de wensen van de nabestaanden. Met voldoende tijd en rust voor een persoonlijk afscheid”, aldus Gert Brinhorst, directeur van Rondom Rouw. “De verwachting is dat we gemiddeld twee uitvaarten per dag gaan verzorgen. Vanuit onze ervaring in Zutphen weten we dat nabestaanden die kwaliteit van dienstverlening zeer op prijs stellen.”

Capaciteit en verzorgingsgebied

De capaciteit van het crematorium bedraagt volgens opgave van de initiatiefnemers maximaal 800 uitvaarten per jaar, maar dit aantal zal voorlopig niet worden gehaald. ‘Rondom Rouw’ gaat uit van 280 uitvaarten per jaar in het startjaar, oplopend tot 390 na 5 jaar. De herkomst van de overledenen naar verwachting: Berkelland, Oost Gelre, Goor, Markelo, Haaksbergen en Lochem. Eventuele crematies uit Duitsland zijn niet in de berekeningen meegenomen.

Bijzonder rouwlocatie

‘Rondom Rouw’ denkt met de nieuwe voorziening werkgelegenheid te kunnen bieden aan ongeveer tien medewerkers. “Bovendien bieden we de plaatselijke bevolking de kans om landgoed Het Aamschot op andere manier te leren kennen en te waarderen als herdenkings- of bezinningsplek. Naast de bijzondere trouwlocaties die Nederland kent, zal Berkelland worden verrijkt met een bijzondere rouwlocatie”, besluit Brinkhorst.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >